Begrunnelsen for oppropet er tiltagende kriminalitet, vold, ran, hærverk og generell utrygghet i deler av Chile.

IntraFish har meldt om laksetransporter som blir stanset og fisken stjålet, i tillegg til tjuveri fra matfiskanlegg, noe som utgjør betydelige tap for selskapene. I tillegg har det vært angrep på lakseinstallasjoner. IntraFish meldte i mai at ett av Cermaqs ferskvannsanlegg ble angrepet av væpnede banditter og satt fyr på.

Bedrifter og næringsorganisasjoner mener at de ikke får tilstrekkelig beskyttelse fra myndighetene. Og at de derfor må ta saken i egne hender, uten at det defineres nærmere hvordan.