- At regjeringen foretar en helhetlig gjennomgang av virkemiddelapparatet,