En børsnotering er på bordet for den chilenske lakseprodusenten Salmones Austral innen neste år: «i sammenheng med en kapitaløkning for å støtte den fortsatte utviklingen av selskapet», ifølge en rapport fra det danske selskapet Schouw & Co.

Schouw & Co. eier BioMar, som har et «ikke-strategisk aksjeeierskap» på 22,9 prosent av Salmones Australs aksjebeholdning. Lakseprodusenten har bekreftet børsnoteringen i en uttalelse der de skriver at formålet med noteringen er vekst og investeringsplaner.

Salmones Austral ble grunnlagt som en sammenslåing av selskapene Trusal, Pacific Star og Comsur.