– Salmonor sitt «inntog» på eiersiden i Seaborn er et langt samarbeid der gjensidig tillit og godt markedsarbeid over tid nå knyttes enda nærmere sammen. Det å få inn Salmonor som eier underbygger og forsterker vår vekstrategi ute i markedene, men også vår satsing på videreforedlede produkter (VAP), skriver Seaborn i en pressemelding.

Seaborn tar mål av seg til å være oppdretternes forlengede arm ute i markedet, hvor familieeide selskap er en byggestein i strukturen.

– Noe også oppdretterne verdsetter og setter stor pris på, skriver de.

– Salmonor sitt bidrag til Seaborn er å ha enda en leverandør, som ser langsiktig på vårt markedsarbeid og strategiske satsingsområder.

Daglig leder Vibecke Bondø i Salmonor sier at de liker utviklingen i Seaborn og at de har sett hva Seaborn står for over tid.

– Vi ønsker å være med dem helt ut i markedet. Seaborns størrelse og markedsapparat har over tid vist seg å håndtere markedsutvikling og utfordringer på en smidig og dynamisk måte for oppdrettene, sier hun.