Lokaliteten som blir inndratt er Ursbakken, i Nærøy kommune nord i Trøndelag. Lokaliteten hadde en MTB-størrelse på 3.120 tonn. Dersom en lokalitet ikke har vært i bruk på to år, kan den inndras. Ville