OPS står for offentlig–privat samarbeid. Grunnlaget for det, som står i regjeringsplattformen, er tilrettelegging av «samfunnsøkonomiske og