Møtet ble ledet av Arbeiderpartiets nye komet, Bjørnar Skjæran. Han er innstilt til ny nestleder i partiet.