(Se også videointervju med Sandberg nederst i artikkelen)

– I dag lyser dollartegnet i øynene på de fleste. Mye vil ha mer. Hvem er det som sterkest ønsker mer? Svaret er Finansdepartementet. Finansdepartementet, uavhengig av hvem som sitter i regjering, lager utredninger som sannsynligvis har en god tanke i seg, men økte skatter og avgifter er liksom trylleformelen på alt. Synergien på å øke eller senke skatter, eller fordele skattene som allerede er inndratt, har de aldri en tanke om. De tenker bare på å bedre skattegrunnlaget, og pløye det inn i statskassen.

Har ingen abstinenser

Den tidligere Frp-toppen sparte ikke på kruttet da han fredag talte for rundt 50–60 ordførere som var samlet i Oslo for en høstsamling i Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK). Sandberg var engasjert for å dele sine tanker og syn på verden.

– De aller fleste spør meg om jeg savner å være statsråd, eller å være i den politiske boblen. Jeg har ikke følt på noen abstinenser i det hele tatt, sa han.

Sandberg (59) ble første gang valgt inn på Stortinget i 1997, og satt der sammenhengende til han ble fiskeriminister i desember 2015. Etter en mye omtalt Iran-tur sommeren 2018 trakk han seg som både fiskeriminister og Frps nestleder. I dag er han fortsatt medlem av partiet, men har ingen tillitsverv. Han oppgir selv at han for tiden er arbeidsledig.

– Å være fiskeriminister er kanskje den mest fantastiske jobben som eksisterer. Etter 30 år i politikken er det lett for meg å oppsummere at de 2,5 årene som fiskeriminister er de mest fantastiske årene som politiker.

– Ikke ekstra skatt på min vakt

Sandberg fortalte at han etter han var ferdig som fiskeriminister hadde store planer.

– Jeg kunne ha gjort mye innen fiskeri og havbruk, men Karantenenemnden satte meg litt tilbake da jeg ikke fikk snakke med noen før etter 12 måneder.

Han mener at mulighetene for Norge er enorme, men advarer sterkt mot økt beskatning av både fiskeri- og havbruksnæringen. Sandberg er også kritisk til utredninger generelt.

– Jeg er enig med mange som mener at en ikke kan stole på slike utredninger.

Han mener at debatten om grunnrenteskatt i havbruk nå vil vedvare «i alle den tid til vi eventuelt får et finansdepartementet som tenker annerledes».

– Da jeg satt som fiskeriminister, hadde jeg egne økonomer som var totalt uenige med økonomene i finansdepartementet i alt. I regjeringskonferanser satt alltid økonomene fra Finansdepartementet der med sine forslag og ideer.

Økonomene i Finansdepartementet var «min største kamp i to og et halvt år som fiskeriminister».

– Jeg sa til både Erna og Siv at dersom dere innfører skatter og avgifter med meg på post, går jeg. De holdt på dag ut og dag inn, jeg fikk holdt det unna i to år. De hadde bare en ting, de ville ha det inn i statskassen, ikke fordele noe til kommunen. De merkeligste argumenter ble brukt hele tiden, og fornyet seg hele tiden.

– Ville selge konsesjoner til fire ganger prisen

Ifølge Sandberg ville Finansdepartementet «få mest mulig» ut av salget av nye konsesjoner i 2018. Høyeste pris i auksjonene ble rundt 250.000 kroner tonnet.

– Hva tror dere Finansdepartementet ville ha som utgangspris? Fire ganger prisen av det som ble resultatet!

Han hevder av Finansdepartementet også ville ha omkamp om Havbruksfondet, som deler ut 80 prosent av pengene fra konsesjonssalg til kommuner og fylkeskommuner.

– Heldigvis fikk jeg med meg Stortinget som backing, og leste grundig hva de hadde vedtatt. (..) Finansdepartementet har bare ett formål – få mer penger inn i statskassen slik at de kan drive underkompensasjon eller såkalt subsidier. Sånn – det har jeg hatt lyst til å si lenge, sa Sandberg til stor latter fra salen.

Bekymret for konkurransesituasjon og handelshindringer

Sandberg mener at Norge har en sterk posisjon på sjømat i dag, «men ikke i morgen».

– Forspranget vårt vil krympe raskere og raskere gjennom internasjonal konkurranse. (..) De skyhøye prisene vi opplever i dag vil stupe, sa han.

Han tror at det vil kommer mer lakseoppdrett både offshore og på land, og at land med store havområder vil få bedre forvaltning av fiskebestandene sine – og dermed mer fangst.

– Jeg mener at Norge bør være i front på offshore havbruk, og ikke la andre nasjoner komme i front.

Kina, Russland og Indonesia er land han mener satser «ENORMT» på havbruk.

– Og Midtøsten. Tror dere virkelig at Midtøsten står rolig når det gjelder satsing på ny teknologi, fiskeområder etc. De satser enormt. Det er land i Midtøsten som har kommet lenger enn oss på landbasert oppdrett.

Han mener at Norges gode inntekter ikke vil vedvare.

– Proteksjonismen øker. Nåløyet for å selge norsk sjømat vil bli trangere. Prisen vil gå ned, og konkurransen vil bli hardere.

Sandberg tror at sjømat vil bli rammet av handelskriger.

– Det blir begrensninger for å komme inn i nye markeder, og vi vil få redusert tilstedeværelse i eksisterende markeder.

– All historie viser, kjør proteksjonisme og kjør nasjonalisme, så vil en falle av lasset. Derfor er det trist å se hvordan han derre Donald Duck raljerer.

Stopper veksten etter 2030?

Sandberg er stolt over at trafikklyssystemet for havbruk ble vedtatt av Stortinget «etter en tøff kamp».

– Veksten mot 2050 skal femdobles – jeg tror fortsatt det er mulig, men den veksten inkluderer alt, ikke bare fisk, men andre produkter, teknologi, kunnskap, osv. Skal en få til femgangeren innen oppdrett holder det ikke med den veksten vi har hatt de seneste årene. Om en gjør ting riktig kan en få til maks 2 prosent vekst per år til 2030. Hva skjer etter 2030? Jeg tør ikke spå, men jeg er stygt redd for at det kan stoppe opp igjen

Han mener at en grunnrenteskatt i havbruk ikke harmonerer med de politiske ambisjonene om vekst.

– Basert på et par år med sterke børstall, skal vi nå stramme til? Det vil uansett forsterke utflagging.

Han mener at det er helt naturlig av norske lakseoppdrettere nå ser på muligheter for investeringer i andre land.

– Det ligger en hel verden der ute som trekker til seg norske oppdrettere. Teknologi og kunnskap kan eksporteres og flagges ut. En ressursrenteskatt, produksjonsavgift og salg av dyre konsesjoner – pluss strengere reguleringer – da presses norske oppdrettere ut.

Sandberg mener også at kvotemeldingen er «en enorm skuffelse, men ikke overraskende».

– Det er viktig for dere på kysten at dere har sterke næringer, som kan investere og ha forutsigbarhet. Når det gjelder kvotemeldingen, stoppet alt opp da KrF kom inn i regjering.

– Hvorfor skal vi ha alle disse fordømte strukturene for fem millioner innbyggere?

Sandberg mener at alle politiske partier må tåle kritikk for at vi nå har «alle disse fordømte strukturene for fem millioner innbyggere».

– Det er staten, fylkene og kommunene. Jeg mener vi har 6–7 forvaltningsnivåer som dere må slite med. Vi har direktorat, tilsyn, helseforetak, politidistrikt osv. Om fylkeskommunen ikke har noe å gjøre, må vi gi dem noe å gjøre. Og nå er det regionreform, sa han.

Han mener at det reelt er mange ulike nivåer mellom stat og fylke, og ulike nivåer mellom fylke og kommune.

– Både folket og politikerne har mistet makt. Det er interkommunalt samarbeid, ordførerforum, interkommunale selskaper, regionråd – you name it. Mer og mer makt er blitt flyttet fra kommunene til rådmannen. Så sier rådmannen at det blir for slitsomt for meg, så kommer alt dette i tillegg.

Han mener at byråkratiet og forvaltningen er utfordringen for det norske samfunnet.

– Det er blitt så komplisert – problemet ligger i byråkratiet. Se på NAV-skandalen. Det er i byråkratiet en må sette inn støtet.

Finansdepartementet ønsker ikke å kommentere

IntraFish har kontaktet Finansdepartementets pressetjeneste og fremlagt Sandbergs påstander og kommentarer om hvordan de har «dollartegn i øynene» og har vært hans «største motstander i to og et halvt år som fiskeriminister».

Departementet ønsker ikke å kommentere Sandbergs uttalelser.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – abonner på vårt daglige gratis nyhetsbrev.