Det var forrige fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H) som lanserte planene vinteren 2015 – med opprinnelig plan om å få etablert ordningen med effekt fra 1. januar