21- år gamle Sara Krugerud Berntzen er en av dem som nå blir bedre kjent med havbruksnæringa gjennom sitt praksisopphold hos Salmon Group, et nettverk for små og mellomstore oppdrettsselskap.

Berntzen er opptatt av at man må åpne øynene for hvor stor havnæringene egentlig er. En fjerdedel av den totale norske verdiskapingen skjer i havnæringene.

– Praksisperioden vil gi meg verdifull innsikt i hvordan man jobber med bærekraft og samfunnsansvar og samtidig hvordan det politiske landskapet er og påvirkes. I tillegg får jeg erfaring med hva utdanningen min kan brukes til, sier Berntzen i en pressemelding om samarbeidet mellom Salmon Group og Universitetet i Bergen (UiB).

– Mer og mer attraktivt å jobbe i havbruk

Salmon Group inngikk i fjor høst et samarbeid med UiB og sier de svært fornøyd med å ha fått en engasjert student fra Institutt for sammenlignende politikk på laget for hele dette vårsemesteret.

– Berntzen har en spennende bakgrunn og et stort samfunnsengasjement som vil gi god gjenklang i Salmon Groups arbeid på alle felt, mener organisasjonen.

– Så langt leverer oppdrett til forventningene og vel så det. Her er det så mange spennende utfordringer som gjør at både jeg og mange av mine medstudenter ser havbruk som en attraktiv næring å jobbe i etter utdanningen, sier 21-åringen, og legger til at økende omtale av næringen i det offentlige rom er med på å gjøre det mer attraktivt for de unge å jobbe innenfor havbruk i fremtiden:

– Det er en viktig næring for fremtiden, og derfor vies den også stor oppmerksomhet i offentligheten, sier Berntsen

Kan dra nytte av ung tenkning rundt bærekraft

– Unge folk i dag ønsker å jobbe med noe som gir mening, og aller helst noe som er med og endrer og driver utviklingen, presiserer Bertnzen.

– Det er verdifullt å ha en så dyktig, ung stemme som Sara Krugerud Berntzen inn i alt vårt arbeid, sier kommunikasjonssjef i Salmon Group, Maria Schütz Fløisand i pressemeldingen. Fløisand viser videre til verdien i seg selv av å ha ungdom med på laget:

– Dagens unge vil ikke jobbe i selskap som pynter seg med bærekraft eller samfunnsansvar. De har selv et sterkt etisk kompass og vil ha ekte vare og se at det gjøres helt konkrete, fremtidsriktige grep. Hvis de unge ikke kan stå for det bedriften står for, vil det heller ikke være en relevant eller attraktiv arbeidsplass. Vi må lytte oppmerksomt til de unge og se dette som en mulighet. Det betyr at vi hele tiden må være skjerpet og klare til å gjøre endringer. Det er en vinn-vinn-situasjon.

Les også:

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – abonner på vårt daglige gratis nyhetsbrev.