Morland forteller at de har utviklet en drone som måler oksygen, temperatur, salinitet og lysforhold. Dronen måler hvor i merden