Om Accel Seafood
  • ACCEL Seafood er verdens første vekstprogram for gründere innen oppdrett, havbruk og sjømat.
  • I løpet av 12 uker skal gründere i bransjen kunne presentere sin forretningsidé til 60–70 kunder og investorer i januar.
  • Programmet har med selskaper fra USA, Danmark og Norge.
  • Programmet gjennomføres med partnere som; Cargill, DNB, Zacco og NCE Seafood

Selskapet vil etablere prosess-skip satt sammen i et logistikksystem der slam fra oppdrettsnæringen brukes til brensel i sementindustrien.

– Vi har en logistikkløsning for henting, bearbeiding og foredling av slam, fiskeskitt og fôrrester, fra oppdrettsnæringen. Vi skal skape verdier av slammet slik at det kan brukes til jordforbedring eller brensel, sier Ole Arthur Vaage, daglig leder, gründer og deleier i Aquapro til IntraFish.

Dette vil gi næringen muligheter for å øke sin bærekraft gjennom at nye anlegg og konsesjoner ikke slipper ut miljøskadelig slam. Lokasjonene der prøvekonsesjoner blir gitt, vil med denne løsningen ikke forurense. Dermed kan oppdretteren ha fokus på å lage fisk og Aquapro kan ta seg av slamhåndteringen.

Ønsker å knytte nettverk

Vaage og selskapet meldte seg på Accel-programmet for å bygge nettverk i næringen, og arbeide sammen med andre gründere.

– Vi håper å kunne få nye kunder samt fokusere og spisse vår idé mot riktig marked.

Selskapet har i dag bare innleid arbeidskraft, og vi vil budsjettere med om lag 4 årsverk innen 2019.

Omsettingen vår er på omkring 1,5 millioner, og vi har fått støtte fra Innovasjon Norge samt fra næringen, forteller Vaage.

Aquapro har ingen erfaring fra denne bransjen, men de har med seg erfaring fra prosessindustrien.

– Dette kjenner vi godt til, og vi skal ikke bruke tiden på forskning rundt nye maskiner og utstyr. Vi setter sammen velprøvd teknologi som vi kjenner og vet virker etter formålet, avslutter Vaage.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – følg oss på Facebook, Linkedin og Twitter, eller abonner på vårt daglige nyhetsbrev.