– Vi ser alvorlig på funnet. Mistanken om PD SAV2 er det fjerde tilfellet på kort tid i dette oppdrettstette området i Rogaland, og vi er bekymret for at SAV2-varianten av PD-virus nå skal etablere seg, sier Ole Fjetland, regiondirektør i Mattilsynet i en pressemelding.

PD av typen SAV3 er den vanligste typen PD-virus sør for Stadt, og det har vært svært uvanlig å påvise SAV2 i området. Det er også et mål for Mattilsynet at SAV2 ikke spres sør for Stadt.

Mattilsynet oppfordrer alle som ferdes i området og driver med aktiviteter knyttet til fiskeoppdrett om å vise aktsomhet for å unngå spredning.

Fjerde SAV2-mistanken i Rogaland

Tidligere har flere andre lokaliteter i Rogaland også blitt påvist PD av typen SAV2, som ikke skal spre seg sør for Stadt.

Lokalitetene det er snakk om er:

Grieg Seafoods lokalitet Dyrholmen ligger allerede i en bekjempelsessone for ILA i Rogaland, i tillegg til en overvåkningssone for PD SAV2. Mattilsynet skriver på deres nettsider at denne mistanken forverrer kompleksiteten i sykdomsbildet i området.

Grieg Seafoods Rogalands lokalitet Dyrholmen. Foto: KART BarentsWatch

Positive prøver ble tatt 4. februar

Det var fiskehelsetjenesten som varslet Mattilsynet om mistanken om SAV2 på Dyrholmen 12. februar. Mistanken bygget på positive analyseresultater fra Pharmaq Analytiq fra prøver tatt ut 4. februar.

«Mattilsynet tar ut verifiserende prøver med det første, for analyse ved Veterinærinstituttet», skriver tilsynet på sine nettsider.

Lokaliteten er pålagt restriksjoner som innebærer forbud mot flytting av fisk uten tillatelse.

Grieg Seafood uttaler seg om situasjonen

Grieg Seafood Rogaland sendte også ut en pressemelding om PD-mistanken 13. februar, med ytterligere informasjon om situasjonen. Der skriver samfunnskontakt i oppdrettsselskapet Liv Marit Årseth:

«Det er dessverre mistanke om pankreassykdom PD SAV2 på vår lokalitet Dyrholmen i Stavanger kommune.

Vi varslet Mattilsynet om mistanken 12. februar, og Mattilsynet har i dag vært på lokaliteten for å ta nye prøver».

Hun legger til at det står omtrent 986.000 fisk i anlegget med en snittvekt på 4,7 kilo. Fisken er allerede under utslakting, ifølge Grieg Seafood Rogaland.

«Anlegget vil være ferdig utslaktet før påsken», skriver Årseth og legger til at Grieg Seafoods andre anlegg i sonen er brakklagt.

«Dette vil ikke påvirke våre planlagte slaktevolumer for 2020», avslutter pressemeldingen.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – abonner på vårt daglige gratis nyhetsbrev.