Sævareid Fiskeanlegg holder til i Sævareid i Fusa kommune. Selskapet driver med smoltproduksjon og settefisk. Sævareid Fiskeanlegg har hatt en jevn økonomisk opptur gjennom 2018. Sævareids