Blue Unit har sine viktigste kunder i havbruksnasjonen Norge. Nå har også store laksefarmer i Asia oppdaget danskenes nye overvåkingssystem som gir referanseverdier for bransjen.

Henrik Hamann Juel er administrerende direktør i Blue Unit, og sier til Tekfisk at sentralisert overvåking og analyse kan løse mange av næringens utfordringer.

– Så vidt jeg vet er det vanskelig å få kvalifisert arbeidskraft ut til tynt befolkede områder i Norge.

Tidlig ute med RAS-overvåking

Danskene var tidlig ute med overvåking av RAS-anlegg. I 2010 grunnla biologen David Owen selskapet for å rådgi oppdrettere som ville satse annerledes.

– Owen brukte mye tid på å samle datagrunnlag, og innså at han måtte utvikle sitt eget utstyr til jobben, forteller Juel.

Det resulterte i bransjens kanskje første sentraliserte datainnsamlingssystem for akkurat denne typen anlegg. Der tradisjonell overvåking baserer seg på sensorikk på punkter ute i anlegget, har Blue Unit i tillegg en pumpestasjon der vannet pumpes til sen sentral måleenhet.

– Det gir stor innsikt i hva som skjer, og gjør at vi kan fange opp endringer mye raskere enn konkurrentene.

Selskapet har de siste to til tre årene har brukt mye ressurser på å videreutvikle både datainnsamling og visningsteknologi. Nå er det imidlertid rådgivningen den lille bedriften på tre fast ansatte ønsker å konsentrere seg om.

– Vi har satt ut selve jobben med produktet til en ekstern leverandør, røper han.

Industrielt fiskeoppdrett er avhengig av god vannkvalitet for at fisken ikke skal skades eller dø av oksygenmangel. Foto: Blue Unit

Håndterer alle slag fisk

Både sensorer og kapasitet er blitt oppjustert siden den spede begynnelse. Juel mener at teknologien de har investert i er på grensen av hva som kan ventes av sensorikk, men at selskapet ønsker å tilføre enda bedre utstyr når det blir aktuelt. Siden målesystemet krever et vannbehandlingsanlegg, er teknologien ikke egnet for åpne merder.

Blue Unit Solution skal imidlertid kunne håndtere «alle typer fisk», men det er én fisk som peker seg ut.

– Laks er jo en dyr fisk å miste!

Det vet også nye aktører i Asia, der en ny laksenæring er på vei opp. Juel bekrefter at der er kommet henvendelser fra fjernt i øst. Danskene sikter seg for tiden også inn på kunder i både USA og Canada, selv om hovedkunden ikke er langt unna.

– Norge er det viktigste markedet, fordi teknologien i bransjen ligger så langt fremme.

Selskapet har ennå ikke tatt i bruk maskinlæring – «men det vil komme» – for å håndtere de de etter hvert store datamengdene som samles inn fra alle lokasjoner. Den skybaserte abonnementsløsningen gir på sin side kunden verdifull innsikt i hvordan eget anlegg driftes, også sett opp mot referanseverdier fra konkurrenter og kolleger.

– Det er helt anonymt selvfølgelig, men kunden får målt egen data opp mot en felles benchmark.

Sævareid fiskeanlegg

Kundene i Norge finnes fra Tromsø i nord til Fusa i sør.

I Fusa finner vi Sævareid fiskeanlegg, der Gustav Folkestad er daglig leder. Lakseoppdretterne har investert i Blue Unit Solution til oppstart av et nytt resirkuleringssystem.

– Når man starter opp med et nytt system, kan feil utvikle seg eksplosivt. Det er derfor uhyre viktig å kunne føre kontroll med vannkvaliteten, og å kunne reagere raskt og rette opp feil, sier Folkestad i en pressemelding.

Selskapet melder at de har fått god hjelp fra Danmark, med innspill til forbedringer og erfaring fra lignende installasjoner.

– Blue Unit har hjulpet oss med råd til å forbedre vannkvaliteten og har vist oss at fiskekarene har sine individuelle særegenheter, sier han i meldingen.

Vannbehandlingsanlegget i Blue Unit Solution fra danske Blue Unit måler ytelsen til et RAS-anlegg på 13 vitale vannkvalitetsparametere. Foto: Blue Unit

Fra to til 13

I 2010 var det to enslige parametre som ble overvåket av Owens løsning.

– Nå er vi oppe i 13 parametre, fra 12 steder i anlegget – og kundene ønsker flere.

Det er ennå ikke mulig, sier Juel, som forteller at datamengden inntil videre har en maksimal båndbredde

I dag måles pH, oksygen, uklarhet, ledningsevne, redox, relativ fuktighet, salinitet, temperatur, totalt oppløst faststoff, fri CO2, total CO2, H2S, og ammoniakksurrogat ikke-karbonatalkalinitet. Løpende overvåking gir kunden umiddelbar kunnskap om hvilke grep som må tas, om for eksempel et trommelfilter må renses. Det kanskje viktigste for kunden er indikatorer som gir tidlig varsel om potensielt farlige nivåer og dårlig vannkvalitet.

Dataanalyser og varsling er døgnkontinuerlig, med 2.700 datapunkter daglig fra hvert anlegg.

– Våre parametre kan varsle om at der er noe galt på vei, lenge før problemene oppstår, sier Juel.

Norsk fisk eksporteres til hele verden. Ny dansk teknologi forbedrer vannkvaliteten og maksimerer utbyttet for norske fiskeoppdrettere. Foto: Blue Unit