Scottish Sea Farms' storsmolt fra deres nye settefiskanlegg Barcaldine Hatchery er nå satt ut i sjømerder.

Fisken kom til settefiskanlegget som egg i januar. Siden har eggene klekkes fisken blitt røktes med et RAS-anlegg. Nå veier den 160 gram. Det er mer enn det dobbelte av smolt som er blitt røktet av selskapet gjennom tradisjonelle metoder.

Det nye settefiskanlegget har gitt oss større kontroll på nøkkelfaktorer, inkludert vannkvalitet, oksygennivåer, temperatur, lys og strømstyrken. Det betyr at vi har hatt muligheten til å forsikre best mulig vekstmiljø for laksen, sier ferskvannssjef i Scottish Sea Farms, Pål Tangvik i en melding.

Han beskriver utsettet som en stor milepæl.

– Resultatet er større og mer robust smolt som vil kunne stå imot naturendringene i sjøen.

Vil redusere dødeligheten

Selskapet vil også kunne korte ned tiden laksen tilbringer i sjøen med opp til to måneder. Dette vil medføre at fisken blir mindre utsatt for utfordringer knyttet til oppdrett i sjømerder som lakselus, rømminger, sykdom og algeoppblomstringer.

Det vil også forbedre laksens overlevelse.

Tangvik forteller også at den nye metoden kommer til å tillate for lengre brakkperioder mellom utsett, som vil bidrar til et tryggere miljø for etterfølgende fiskegenerasjoner.

Smolten ble fraktet direkte fra settefiskanlegget ved Loch Creran i Skottland med brønnbåt til en av Scottish Sea Farms' lokaliteter på Shetland.

Mindre grad av miljøpåvirkning

Selskapet lover også at deres nye settefiskanlegg kommer til å redusere miljøpåvirkning.

Vannet som tas inn filtreres for å fjerne partikler, og er deretter desinfisert med UV-lys. Så blir det sirkulert hvor som helst i anlegget, hvor vannet holdes på en konstant temperatur mellom 12 og 14 grader. Omtrent hver halvtime renses og resirkuleres vannet igjen, forklarer driftsleder for Scottish Sea Farms Barcaldine Hatchery Noelia Rodriguez.

– Kombinert, bruker dette anlegget 98 prosent mindre ferskvann og betraktelig mindre energi sammenlignet med varming og kjøling av vann ved tradisjonelle settefiskanlegg.

I tillegg benytter settefiskanlegget et energisystem for biomasse:

– Det er tiltenkt at det leverer den største CO2–besparelsen blant alle andre former fornybare varmeressurser. Det gir både oppvarming og varmt vann. Det er en hydroløsning som gjør at vi kan generere enda mer energi på en grønnere måte, sier Rodriguez.

Settefiskanlegget som inkluderer fire inkubasjonsenheter har blitt bygget over en periode på mer enn to år. Det skal åpnes offisielt i 2020.