2019 ble et rekordår for selskapet som er eid av flere lokale fiskeoppdrettere og som driver med salg og foredling av fisk. De