Debatten om eksport av produksjonsfisk har rast i IntraFish sine spalter den siste