Fredag fortalde mannen seg i Sunnhordland tingrett seg om salet av laks som skjedde svart i ein periode på fire år frå 2014 til 2018. Mannen tilstod der å ha selt rundt 23 tonn laks til ein marknadsverdi på knappe 1,25 millionar kroner til åtte kundar. All laksen vart selt lokal.

I forklaringa for retten fortalde mannen at han ikkje hadde fått betalt marknadsverdi for laksen, og at beløpet han hadde fått var langt lågare. Totalt var det åtte kundar som kjøpte laks svart i perioden.