Selstad forhandler nå med Petur Bjørnsson om å kjøpe hans andel i Isfell,