Sjømat Norge, Norsk Industri og Sjømatbedriftene går sammen med Nærings- og fiskeridepartementet for en mer digital næring og forvaltning. Første steg er å samle næringen til et åpent seminar i Oslo 6. juni om et offentlig- privat samarbeid for digitalisering av sjømatnæringen og relevante myndighetsorganer.