Nystøyl var en av foredragsholderne på konferansen «Laks på land»