Det chilenske fiskeridirektoratet (Sernapesca) sier 5,5 prosent. Mowi mener 27 prosent. Chilensk lov slår fast at hvis gjenfangsten kommer under 10 prosent, risikerer et selskap å miste konsesjonen, pluss at det