– Sett Sjøbein ble startet som et treårig prosjekt, med formål om å drive med rekruttering til næring og fiskerirelatert utdannelse. Det er ti år siden. Det har vært en stor utfordring å drive et tiltak gjennom prosjektorganisering