Det skriv NVE i ei pressemelding. Salbu Produksjon AS skal bygge eit nytt settefiskanlegg ved Salbu i Hyllestad