ScaleAQ signerte nylig siste del av en leveranse til Norcod. Utstyret skal leveres til lokalitet Jamnungen