Som IntraFish tidligere har omtalt, vil selskapet i første byggetrinn etablere to produksjonsenheter, der produksjonen til sammen vil være på 2.670 tonn årlig. Hver enhet