- Vi har fått en effektiv fôringsmaskin, sier CEO i SinkabergHansen, Svein-Gustav Sinkaberg, i en pressemelding om kjøp av en AC 600 VR fôrflåte med ny teknologi for vannbåren fôring fra Akva group. Flåtemodellen er utviklet for eksponerte lokaliteter, og ble først presentert under Aqua Nor 2019.

Svein-Gustav Sinkaberg

- Fôrflåten med vannbårent fôringssystem kan nå betegnes som en effektiv fôringsmaskin. De miljømessige og kostnadsmessige fordelene ved vannbåren fôring er såpass store at vi ser det som godt forsvarlig å investere i denne type fôringsteknologi, opplyser Sinkaberg i meldingen.

Selskapet opplyser at de vil bruke fôrflåten på lokaliteten Otervika - som er en av selskapets mest eksponerte lokaliteter.

Stillegående

Av meldingen går det fram at testene som ble utført under utvikling av det nye ti-linjers fôringssystemet viste 70-90 prosent redusert energibehov til fôring ved vannbåren fôring sammenlignet med luftfôring. Videre viser det seg at vannbåren fôring er stillegående i drift, og mikroplastslitasje er ikke en problemstilling innvendig i fôrslanger med vanntransport.

- Vannbåren fôring gir også gode vilkår for dyp fôring, og utenom lavere lusepress på dypet så er det flere typer løsninger vi jobber videre med for å tilrettelegge for god fiskevelferd og god tilvekst ved dyp drift, blant annet lysforhold og fôrspredning, legger Sinkaberg til.

200.000 kroner å spare månedlig

- Legger man også til batteri hybridpakke gir fôringssystemet i denne fôrflåten vesentlige miljøeffekter og kostnadsbesparelser i oppdrettsbransjen. Bare en månedlig kostnadsbesparelse på rundt 200.000 kroner i generatordrift til fôring av ti merder gir en god grunn til å se nærmere på en slik fôringsteknologi, uttaler salgsdirektør hos Akva group Nordic, Hans-Øyvind Sagen, i pressemeldingen.

SinkabergHansen er god kjent med bruken av den nye typen fôrflåte, ettersom de inngikk en leieavtale for flåten under utviklingsfasen i fjor.

- Vi har stor respekt og er veldig takknemlige for at SinkabergHansen tok på seg oppgaven med å være i frontlinjen sammen med oss for å få til vannbåren fôringsteknologi, legger Sagen til.

Kan bygge om

Tidlig i vår var driften av fôrflåten stabil, og fisken ved lokaliteten som fôrflåten betjente ble slaktet ut som planlagt i juni i følge pressemeldingen

Den nye fôringsteknologien opplyses å kunne tilpasses til eksisterende fôrflåter:

- På kort sikt kan man bygge om eksisterende fôrflåter fra luftbåren fôring til vannbåren fôring, da energi- og miljøeffekten vil være den samme som vannbåren fôring for nye fôrflåter. Bare i Norge er det flere hundre stål- og betong fôrflåter som kan være aktuelle for en slik ombygging, og det vil gi enorme energibesparelser og miljøeffekter, mener Sagen.

Les også:

Kulde gir varme i SinkabergHansens nye laksefabrikk

Grønt samarbeid mellom SinkabergHansen og NTE