Sjømat Norges omsetning økte fra 44 millioner kroner i 2018 til 67,7 millioner kroner i 2019. I samme periode minket driftsresultatet fra 2,2 millioner kroner, til