Forslaget innebærer blant annet innføring av et tak i nettolønnsordningene på 200.000 kroner på NOR-fartøy. - De som er