«Sjømat Norge vil advare mot regjeringens foreslått grunnrenteskattmodell.» Slik starter høringssvaret til bransjeorganisasjonen.

Gjennom de påfølgende sidene tar de for seg skatten og utfordringer med den. Her er noen av punktene de er innom:

  • Regjeringens forslag er ikke investeringsnøytral.
  • Tilliten til Norge i det internasjonale investormarkedet er svekket.
  • Det er ikke et bærekraftig skattenivå.
  • Feilaktig fremstilling av næringens lønnsomhet.

Ser til Færøyene

Sjømat Norge ber regjeringen om å utsette innføringen av et nytt skatteregime. Som de har vært innom før ber de også om at det heller innføres en tidsavgrenset overgangsordning som sikrer staten de inntektene de hadde lagt til grunn.