Kystkommunene, ved organisasjonen Nettverk for fjord og kystkommuner, NFKK, har i mange år kjempet for en slik avgift, men den største sjømatorganisasjonen, Sjømat Norge, har strittet i mot med begrunnelse i at en slik avgift vil svekke konkurransekraften til den norske laksenæringen.

Var lunkne

- Ja det er riktig at vi har vært lunkne til en arealavgift. Vi må nok være så ydmyke å si at vi ikke har tatt signalene fra kommunene og stortingspolitikerne om at en slik avgift kan være en bra ting for både kommunene og for lakseoppdrettsnæringen, sier administrerende direktør Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge.