Lørdag ble det kjent Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) nå kan tilby kredittforsikring og refinansiering til flere