– Vi ønsker en mellomløsning med en prøveordning med både varierende maksimal tillatt biomasse (VTB), som er en fast biomasseprofil gjennom året, og rullerende