Både Sjømat Norge og Norsk Industri har varslet at de vil støtte innføringen av en arealavgift, men ikke grunnrentebeskatning.

I dag tirsdag 4. februar er høringsfristen for Havbruksskatteutvalgets innstilling fra i høst: «Høring – NOU 2019: 18. Skattlegging av havbruk».

Det er forventet at Sjømatbedriftene går mot at der innføres en overskuddsbasert grunnrenteskatt på 40 prosent på produksjon av laks i sjø. Overraskelsen ligger i at organisasjonen, som blant annet representerer små og mellomstore oppdrettsselskaper, ikke vil gi seg i spørsmålet om arealavgift:

«I likhet med grunnrenteskatt, vil en ny avgift – enten denne benevnes produksjonsavgift eller arealleie – svekke næringens økonomi og dermed styrke konkurranseposisjonen til oppdrettsnæringen i andre land.