- Da jeg tiltrådte som administrerende direktør sommeren 2017, hadde Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL) 116 medlemsbedrifter. På landsmøtet vårt på nå på onsdag hadde vi 202. Så mange som 86 nye medlemmer på tre år er en