Sjømatbedriftene har fått bistand av Sands Advokatfirma DA til å vurdere regjeringens høringsnotat for grunnrenteskatt på havbruk. Med bakgrunn i dette trekker de frem to eksempler i sitt høringssvar som de mener er brudd regler i regjeringens forslag.

  • Sjømatbedriftene mener høringsnotatet fra regjeringen representerer grove brudd på utredningsplikten.
  • Sjømatbedriftene mener den foreslåtte grunnrenteskatten på havbruk vil kunne være i strid med konstitusjonelle regler som forbyr en selektiv beskatning. Skatten vil også være i strid med EØS-rettens bestemmelser om etableringsrett og fri kapitalbevegelse samt det sjømatsektorspesifikke forbudet mot konkurransevridende statsstøtte i EØS-avtalens protokoll 9

Tre advokatfirmaer med samme konklusjon

Det er Sands Advokatfirma som på oppdrag fra Sjømatbedriftene har sett på høringsforslaget.