– Jeg mener at en skal ta seg litt tid, og ser ikke behovet for at en må skynde seg