Administrerende direktør i Sjømatbedriftene Robert Eriksson mener forskriften er krystallklar:

– All produksjonsfisk skal feilrettes i Norge før den går ut av landet. Det at regjeringen nå tillater at en aktør, i hele 10 år kan la være å følge regelverket alle andre må følge, oppleves som sterkt konkurransevridende, uttalerer han i en pressemelding mandag.

Han viser til at EU-parlamentsmedlem Søren Gade har klaget inn saken for EU, og at det tidligere i februar ble kjent at EU-kommisjonen skulle innlede en granskning. Dette er for å finne ut om Norge driver med proteksjonisme og bryter internasjonale handelsregler.

«NORWEGIAN GANNET»
  • Rederiet Hav Line eier slakteskipet «Norwegian Gannet» som henter laks fra norske oppdrettere, slakter om bord og seiler direkte til Danmark hvor fisken leveres ved selskapets terminal i Hirtshals
  • «Norwegian Gannet» er den eneste slaktebåten som går fra Norge til utlandet. Konseptet er omstridt
  • Uenigheten går særlig på at såkalt produksjonsfisk (skadet og/eller deformert fisk) ikke skal eksporteres.
  • Forskriften er endret siden rederiet bygget båten, og de har drevet på en tidsbegrenset dispensasjon
  • Nærings- og fiskeridepartementet mener at eksport av produksjonsfisk kan skade norsk laks’ omdømme.
  • Hav Line og flere politikere mener at det er vikarierende motiv, og at det egentlig handler om å beskytte norske arbeidsplasser.
  • Saken er for lengst blitt advokatmat og storpolitikk

– Jeg trodde vi var ferdige for over 200 år siden med at danskene skulle bestemme hva Norge skulle foreta seg. Det som her har skjedd er helt ubegripelig. Det at statsråd Odd Emil Ingebrigtsen gir 10 års dispensasjon og trekker ankesaken i retten, er rett og slett hodeløst. I april 2019 endret daværende fiskeri- og sjømatminister, Harald Tom Nesvik, forskriften.

At ett selskap kan drite i regelverket, er helt klart konkurransevridende

Eriksson mener at retten tydelig har slått fast at fisk som har misdannelser skal feilrettes i Norge før den omsettes til konsum.

– At statsråden gir klarsignal for at ett selskap kan drite i regelverket og fakte fisken til sitt anlegg i Danmark, er helt klart konkurransevridende. Det kan jo virke som de er blitt litt skvetten av at EU-kommisjonen skal se på saken, og både Høyre og statsråden fremstår i denne saken med like lite ryggrad som en fiskepudding, sier Eriksson videre.

Han er åpen om at det var juridiske uklarheter i regelverket før 2019, men at dette nå er rettet opp i, og at dagens regler er krystallklare:

– Da er det ikke stort å forlange at regelverket må være likt for alle. Slik det nå er blitt er det i alle fall sterkt konkurransevridende, og jeg frykter dette vil åpne for en rekke søknader om dispensasjoner fra ulike aktører. Vi så jo hvordan dispensasjonssøknadene haglet inn i starten av koronasituasjonen for ett år siden. Jeg tror ikke statsråden forstår dimensjonen av det han her har gjort. Vi har en statsråd som går i front for å bygge ned omdømme som er skapt over flere ti år, og den merkevarebyggingen som ligger i Seafood from Norway.

Mener utfallet kan få utslag ved høstens valg

Eriksson skriver videre at Høyre og regjeringsfellene ikke må bli overrasket om dette vil påvirke valgresultatet ved regjeringsvalget til høsten. Sjømatbedriftene mener politikerne må komme på banen for å sørge for at like konkurransevilkår er på plass.

– Hvordan de har tenkt det, må de selv finne ut av. Det er politikerne her som har rotet det til, nå får de rydde opp og sørge for at man får like konkurransevilkår. Næringen kan rett og slett ikke leve med en slik forskjellsbehandling, skriver Eriksson.