Natt til fredag 29. januar stengte Norge grensene for innreise for utenlandske sesongarbeidere i fiskeindustrien. Stansen gjelder i første omgang i to uker, altså til og med natt til fredag denne uken. Spørsmålet er om den blir forlenget eller ikke, eventuelt åpnet med justeringer.

IntraFish og Fiskeribladet har de seneste ukene skrevet en rekke artikler om hvordan de strengte grensene påvirker fiskeindustrien, som har belaget seg på utenlandske sesongarbeidere for å ta unna toppene i forbindelse med vinterfisket. Selv om de fleste utenlandske arbeiderne allerede er på plass i Vesterålen, er det behov for anslagsvis nær 600 arbeidere i Lofoten og Troms og Finnmark. Krav til kompetanse og erfaring gjør at ikke alle kan erstattes med ledige som allerede er i Norge, sier næringen.

Importsmitte av muterte virus på byggeplasser i Bergen har neppe gjort saken bedre for dem som ønsker åpne grenser, men både Sjømatbedriftene og Sjømat Norge mener likevel sesongarbeidere i fiskeindustrien igjen bør defineres som samfunnskritiske, og at grensene må åpnes.

Forventninger om åpning

– Vi har lagt til grunn at det er 14 dagers nedstengning. Vi ser at smittetallene i Norge går i riktig retning, selv om det har vært litt oppblomstring rundt Bergen. Vi har forventninger om at en åpner litt etter denne 14-dagersperioden er over. Jo lengre nedstengningen blir, jo mer kritisk vil det være for virksomhetene som har samfunnskritisk funksjon, sier Robert Eriksson til IntraFish. Han er administrerende direktør i bransjeorganisasjonen Sjømatbedriftene.

Eriksson understreker at smitterisikoen fortsatt skal bli ivaretatt på en god måte fra bedriftene som mottar sesongarbeidere.

– Så vidt meg bekjent har det ikke vært noen utbrudd i noen fiskemottak. Vi er tydelig på at vi legger til grunn at bestemmelsen om at grensene stenges i 14 dager, er nettopp 14 dager, sier han.

– Burde ikke sjømatbransjen ha en plan B? Under pandemien har alle opplevd at ting ikke går som planlagt. Nå er tusenvis av butikkansatte permittert i Bergen og omegn grunnet importsmitte?

– Sjømatnæringen har også en plan B. Det hadde vi allerede tidlig i desember. Vi har gått gjennom tilgjengelige kandidater for å se hva som var tilgjengelig av kompetanse i Norge, og det er færre utenlandske sesongarbeidere i år. Vi har, og har hatt, tett dialog med myndigheter og forvaltning hele veien, sier Eriksson.

Sjømat Norge foreslår strengere innreisekrav

Geir Ove Ystmark, administrerende direktør i Sjømat Norge, sier at også de ber om at grensene nå åpner igjen, men at de ønsker strengere krav til testing og karantene.

Ystmark viser til et brev organisasjonen sendte til to ulike departement forrige uke. Der skriver de blant annet:

– Som redegjort for i brev 28. januar, vil de strenge innreiserestriksjonene raskt ramme sjømatnæringen. Sjømat Norge mener derfor det er nødvendig med visse justeringer i regelverket for innreise, slik at sjømatnæringen får tilgang på nødvendig arbeidskraft og ekspertise på en smittevernmessig trygg måte.

Sjømat Norge foreslår blant annet:

  • At innreise forutsetter arbeidskontrakt med en definert ansvarlig arbeidsgiver
  • Forsterket kontroll og testing på grensene
  • Obligatoriske ordning med tilsyn/vakthold for innreisekarantener i regi av arbeidsgiver
  • Forhåndsgodkjenning av karantenested og opplegg
  • Krav om testing ved innreise, og negativ test før avslutning av karantene

Planlagt møte onsdag

IntraFish har så langt ikke fått tak i fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen for en kommentar om hva som kommer til å skje, eller når det blir tatt en beslutning.

Mandag inviterte han næringsaktører og kommuner i Troms og Finnmark til et møte onsdag, hvor tema er nettopp innreiserestriksjoner for utenlandske sesongarbeidere.

– Det er viktig for meg å få en god situasjonsbeskrivelse og forslag til innspill fra aktørene i sjømatnæringen som blir berørt av innreiserestriksjonene, sa Ingebrigtsen i en pressemelding mandag.

_________________________________________________________________________________________________

Har du lyst til å lese flere nyheter fra sjømatbransjen? Prøv oss for 1 krone den første måneden