• Her oppdaterer vi med små og store nyheter gjennom dagen.

HI: – Flere av de nye tekniske løsningene medfører utfordringer for dyrevelferden

Flere av de nye tekniske løsningene innen oppdrett av laks medfører utfordringer for dyrevelferden – men på sikt kan de bidra med forbedring.

Men på sikt kan de også bidra til forbedring.

Det kommer fram i Havforskningsinstituttets (HI) sitt innspill til den kommende Stortingsmeldingen om dyrevelferd. Arbeidet er igangsatt av Regjeringen.

– Oppdrettsnæringen har fortsatt mange uløste dyrevelferdsproblemer, som sykdom, parasitter og skader under håndtering og transport av fisk, sier Tore Kristiansen som er leder av forskningsgruppen Dyrevelferd ved Havforskningsinstituttet i en artikkel på HI sine nettsider.

For å vokse videre trenger næringen også tilgang til begrensede ressurser som ferskvann og nye sjølokaliteter, og nye teknologiske løsninger som resirkuleringsanlegg og lukkete merder tas i bruk for å redusere de naturlige begrensningene, står det i artikkelen.

– Vi ser at enkelte av de nye konseptene er avhengig av avansert teknologi med større risiko for tekniske og menneskelige feil. Samtidig er dette systemer hvor en kan få mer kontroll med vannmiljøet og biosikkerheten, som igjen kan gi bedre dyrevelferd, sier Kristiansen videre.

Også problemstillinger innen bruk av fisk som forsøksdyr, velferdsutfordringer innen fiskeriene, fangstbasert akvakultur, velferd hos krepsdyr, fritidsfiske og velferd hos blekksprut er omtalt i Havforskningsinstituttets innspill.

22. september kl. 11.08 - Marthe Njåstad

I dag avgjøres skjebnen til Fedje-ubåten

I dag mottar fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran rapport fra ekspertutvalget som har fått i oppdrag å vurdere hva som skal gjøres med ubåtvraket U-864.

Det er utvalgsleder Gro Kielland som skal presentere hovedfunnene, og som overrekker rapporten til statsråden.

Ordfører Stian Herøy (H) på har sammen med øybefolkningen sin på Fedje, ventet i årevis på en avklaring på hva som skal skje med giftlasten på havbunnen.

– Vi hadde en diskusjon om vi skulle heise flagget i dag, men tør ikke fordi vi ikke er sikker på om vi får et svar i dag heller. Vi forventer at det blir en slutt nå og da må selvsagt flagget heises, men folk her ute er vant til at det ikke skjer noe, sier Herøy til Fiskeribladet i forkant av rapport-fremleggelsen tirsdag.

Utvalget ble nedsatt høsten 2020, og fikk i oppdrag å se om det finnes ny informasjon, teknologi eller nye metorder som gjør at heving av kvikksølvlasten eller hele utbåten kan heves, med en lavere risiko enn det som har vært vurdert tidligere.

Den tyske ubåten ble senket av den britiske ubåten «Venturer» i havområdet ved Fedje i Hordaland i 1945. 73 personer omkom. Ifølge historiske dokumenter, kan båten være lastet med 67 tonn kvikksølv. Deler av lasten er spredd utover sjøbunnen ved vraket, og dette medfører at det lekker kvikksølv til vannmassene rundt.

Ubåten ble lokalisert av Sjøforsvarets KNM «Tyr» i 2003.

20. september, kl. 11.08 – Bjarte R. Trettenes

Ahlsell kjøper Intec Pumper

Ahlsell Norge har inngått avtale om kjøp av samtlige aksjer i Intec Pumper. Selskapet leverer komplette løsninger for pumping av vann og avløpsvann så vel som løsninger på prefabrikasjon av pumpestasjoner. Selskapet har 32 ansatte med en omsetning på om lag 200 millioner. Det skriver selskapet i en pressemelding.

Intec Pumper leverer sine produkter, løsninger og tjenester til entreprenører, vei- og tunellbyggere, rørleggere, fiskeoppdrettere og offshore- og marine-kunder i offentlig og privat sektor.

Oppkjøpet er en del av Ahlsells satsing innen vann, avløp (VA) og bygg.

20. september, kl. 09.12 – Marthe Njåstad

Sigmund Røeggen selger seg helt ut av Redox

Sjømatinvestor Bluefront Equity øker eierandelen til 82 prosent i ozon- og oksygenspesialisten Redox. Selskapet øker opp fra 52 prosent, som sjømatinvestoren kjøpte da de gikk inn på eiersiden i mai 2021. Det skriver selskapet i en pressemelding.

– Redox utvikler seg akkurat slik vi og ledelsen ønsker. Det er høy etterspørsel i oppdrettsnæringen etter selskapets løsninger, og i tillegg har det utviklet spennende teknologi for NOx-reduksjon for bruk i landbasert prosessindustri. Vi ser store muligheter for selskapet og takket derfor ja når vi fikk mulighet til å øke eierandelen vår ytterligere, sier Kjetil Haga, partner i Bluefront Equity og styremedlem i Redox i meldingen.

Redox har utviklet et ozonsystem som sørger for bakteriefrie produksjonsanlegg, ifølge pressemeldingen.

Selger av aksjene i transaksjonen er Sirø Invest, investeringsselskapet til forretningsutvikler i Redox, Sigmund Røeggen. Partene har ikke oppgitt de finansielle detaljene.

Han eide 29,29 prosent av aksjene i selskapet før salget.

– Jeg blir 70 år til neste år og blir ikke yngre med det første. Bluefront Equity har vist seg som en svært verdifull og stimulerende eier. Aksjesalget mitt utføres derfor med full støtte fra resten av aksjonærene i Redox, sier Sigmund Røeggen.

19. september, kl. 11.05 – Marthe Njåstad

Ny leder for produkt i Salmon Group

Salmon Group har ansatt Bjørn Morten Myrtvedt i den nyopprettede stillingen som leder for produkt, fôr og genetikk, skriver selskapet i en pressemelding.

– Bjørn Morten Myrtvedt har utdannelse og erfaring som gjør ham skikket til å tenke helhetlig, og bidra til at Salmon Group fortsetter å være oppdatert og gå i front. Med omfattende og allsidig erfaring fra produktledelse fra både fôr- og næringsmiddelindustrien, har han en verdikjedeforståelse som blir viktig for de steg vi og våre eiere skal ta i årene fremover, sier Jan Olav Langeland, administrerende direktør i Salmon Group.

Myrtvedt er utdannet marinbiolog fra Universitetet i Bergen. Han har blant annet jobbet som lektor innen akvakultur, samt som produktsjef hos fôrselskapet Ewos. Myrtvedt har også vært produktutviklingssjef hos næringsmiddelprodusenteten Rieber & Søn og administrerende direktør for Saltimport i Bergen.

– Jeg kjenner mange av aksjonærene i Salmon Group, både eiere og ansatte, flere har også vært elever hos meg på Fusa videregående skole. Salmon Group sine eiere er dyktige, og de brenner for havbruk og sterke lokalsamfunn. De har et langsiktig perspektiv på sin forretningsdrift, og når man jobber med generasjons- og ikke kvartalsfokus, kan man ta veivalg som skaper endring og forbedringer i vår næring. Det at Salmon Group har utviklet sin egen fôrresept hvor dimensjonene fisk, folk og klode står sentralt, treffer både mine personlige verdier og interesser, og ikke minst meg som fagmann. Jeg ser virkelig frem til å ta fatt på oppgavene i Salmon Group sammen med resten av administrasjonen og ikke minst eierselskapene og deres dyktige ansatte i distriktene, uttaler Myrtvedt i pressemeldingen.

Han tiltrer stillingen 1. oktober.

19. september, kl. 09.18 – Joar Vatlestad

____________________________________________________________________

Skal vurdere om gjenfangsfiske skal fortsette

Den siste tiden er det blitt meldt om to rømmingshendelser i nord: Hos Grieg Seafood Finnmarks anlegg Vannfjorden i Nordkapp kommune, samt i Varangerfjorden, der det er uklart hvor fisken stammer fra. Direktoratet ser ingen sammenheng mellom disse to hendelsene.

Konstituert seksjonssjef i Fiskeridirektoratets region Nord, Tom Hansen, forteller til Intrafish at det ble tatt 19 laks i gjenfangstfiske etter hendelsen i Nordkapp første dag. Etter dette er det ikke rapportert om fangst.

– Vi vurderer på nytt i dag om dette fisket skal fortsette, skriver han i en e-post.

Riften i noten er på omtrent 1 meter, og lå på omkring 30 meters dyp.

– Foreløpige vurderinger tilsier at skaden oppsto i forbindelse med en arbeidsoperasjon på den aktuelle merden kort tid før skaden ble oppdaget. Skaden er utbedret. Vi jobber med å kartlegge andre mulige årsakssammenhenger. Det for tidlig å si noe om omfanget av hendelsen nå, forklarer Hansen.

I Varanger, altså den andre hendelsen, får direktoratet fortsatt inn tips om fanget oppdrettsfisk.

– Foreløpig har vi fått konkrete tips om 16 oppdrettsfisk som er fanget, melder Hansen.

Det er foreløpig ingen indikasjoner på at det har vært rømminger fra lokaliteter i Varanger, opplyser direktoratet. Det er to aktører som driver med oppdrett i Produksjonsområde 13, samt én aktør som har lokaliteter i Varanger.

– Foreløpig har vi ingen indikasjoner på at det har vært rømminger fra lokaliteter i Varanger. Vi har ikke oversikt nå om hvor fisken stammer fra, opplyser direktoratet.

E24: Støtteparti støtter kanskje ikke strømstøtte-ordning

Torgeir Knag Fykesnes i SV. Foto: Silje Helene Nilsen

Fredag morgen presenterte regjeringen sitt forslag til en støtteordning for bedrifter som har høye strømkostnader. Ordningen som er skissert innebærer blant annet at bedrifter som mottar støtte, ikke skal kunne ta utbytte i 2023.

Regjeringen, som består av Arbeiderpartiet og Senterpartiet, og ikke har flertall på Stortinget, er avhengig av støtte fra andre for å få det gjennom. SV, som er regjeringens støtteparti, er usikker på ordningen.

– Dette er en svak innramming, og det er fare for at penger havner i lommer som ikke trenger det i en kriseperiode, sier nestleder i SV, Torgeir Knag Fylkesnes til E24.

Han viser til de ulike støttepakkene for næringslivet under koronakrisen, og merker seg at det skisserte opplegget ikke inneholder noe forbud mot å ta ut pengene i 2024.

– Vi vet av erfaring med koronastøtten at det er vanskelig å lage en treffsikker ordning, så det kommer vi til å følge med på, sier Fylkesnes i en pressemelding.

16. september, kl. 11.32 – Anders Furuset

____________________________________________________________________

Kontraktsboom for MMC: Inngikk kontrakter for 700 mill. på en uke

MMC First Process har i løpet av en uke inngått kontrakter verd 700 millioner kroner.

Det er snakk om fem kontrakter, hvorav to store Energy Efficiency System-leveranser til to store kunder i Norge, og en dobbelsignering til to Stun & Bleed-fartøy til Napier, der selskapet skal levere hovedsystemet for fiskehåndtering og kjøling. I tillegg skal selskapet også levere fiskehåndteringssystem til fire brønnbåter.

– Signering av seks fartøy på en uke er ikke hverdagskost for oss heller, sier Frank Edvard Vike, CSO i MMC First Process, i en pressemelding.

Han mener at de med de fem kontraktene har lagt et godt grunnlag for videre vekst i selskapet i årene som kommer.

– Vi har opparbeidet en fantastisk forutsigbarhet, og vi har mer på gang. Det arbeides med en rekke store nye prosjekter innenfor både akvakultur, energieffektivisering og villfangst segmentet, og jeg er sterk i troa på at det kommer flere signeringer i tiden framover, sier Vike i meldingen.

12. september, kl. 15.03 – Torhild Måkestad Martinussen

____________________________________________________________________

Røkke har meldt flytting til Sveits

Kjell Inger Røkke melder flytting til Lugano i Sveits, skriver han i et brev. Foto: Lena Knutli

Kjell Inge Røkke har meldt flytting til Lugano i Sveits. Det skriver Aker-eieren i et brev mandag.

– Et krevende valg er tatt. Jeg har flyttet fra Asker til Lugano i Sveits. Min kapital skal fortsatt arbeide i Norge. Familieselskapet TRG og børsnoterte Aker fortsetter som før med norsk forankring for kunnskapsdrevet industriutvikling med verden som marked, skriver Røkke i brevet, som er omtalt i Dagens Næringsliv og andre medier.

Videre skriver Røkke at i den fasen Aker går inn i, er Øyvind og lederteamene i Aker og porteføljeselskapene mer relevante enn det han vil være.

– Men Aker er fortsatt minst like viktig for meg som det har vært. Jeg vil fortsette som den aktive eieren og styrelederen i årene som kommer, skriver Røkke.

Høsten 2021 ble det klart at Røkke gikk sammen med Gustav Witzøe og Salmar og skapte Salmar Aker Ocean - selskapet som skal drive oppdrett til havs.

Røkke ble i sommer spesialutsending i FNs tiårige program for å bedre forholdene i havet.

12. september, klokka 12.57 - Joar Vatlestad

____________________________________________________________________

DB Schenker er til salgs

Den tyske stat ønsker å selge transportselskapet som blant annet frakter mye norsk laks med vogntog ut av Norge.

DB Schenker er eid av de tyske statsbanene, Deutsche Bahn (DB).

Nettstedet Moderne Transport refererer til en ubekreftet melding fra nyhetsbyrået Reuters. Årsaken til salget skal være at DB trenger friske penger til å oppgradere det tyske jernbanenettet.

DB Schenker skal være verdt et sted mellom 12 og 20 milliarder euro.

Du kan lese hele saken HER.

9. september, klokka 12.30 - Bent-Are Jensen

Færre oppdrag for redningsskøytene

Totalt utførte Redningsselskapet 4438 oppdrag mellom 1. mai og 1. september i 2022, noe som er en nedgang på 17 prosent i forhold til i fjor. Det opplyser Redningsselskapet i en pressemelding torsdag morgen.

– Etter en rekordsommer på vannet merker vi at det er færre fritidsbåter som er ute i år. Det har vi sett både på vannet og i antall oppdrag, sier Tobias Bang-Hansen, direktør for avdeling Sjø i Redningsselskapet i meldingen.

Redningsskøyta «Gideon» på vei med et slep til Tromsø. Foto: Arkivfoto Redningsselskapet

Bang-Hansen forteller at Redningsselskapet nå er klare for høstsesong og økt fiskeriaktivitet, og minner om viktigheten av synlighet og riktig bruk av lanterner i den mørke årstiden.

Øverst på listen over redningsskøyter som løste flest oppdrag sommeren 2022 er frivillig bemannede RS 161 «Einar Staff sr.», som løste 344 oppdrag fra 1. mai til 1. september. Videre følger den fast bemannede skøyta i Hvaler-området, RS 172 «Ragnar Stoud Platou», som løste 309 oppdrag i samme periode.

Redningsselskapet påpeker at vanlige årsaker til assistanse er grunnstøting og brann. Fra 1. mai til 1. september bistod Redningsselskapet ved 224 grunnstøtinger og i 42 brann-tilfeller.

8. september, kl. 07.55 – Torhild Måkestad Martinussen

Fiskeridirektoratet har revidert si tilråding for minste smoltvekt

Tilrådinga gjeld for minste individvekt av laksesmolt ved ulike maskeopningar. Dette er gjort for å redusere risikoen for at smolt rømmer gjennom notmaskene, oppplyser Fiskeridirektoratet i ei melding onsdag.

Bakgrunnen for at Fiskeridirektoratet no har revidert tilrådinga, er ei utvida kartlegging dei gjorde i samband med to rømmingshendingar. Den reviderte tilrådinga er lagt ut på Erfaringsbasen til Fiskeridirektoratet. (Sjå tabell i lenka, red.anm.).

Smolt. Foto: Illustrasjonsfoto Krüger Kaldnes

Kartleggingsprosessen viste i følge Fiskeridirektoratet at det er til dels svært stor variasjon blant oppdrettarar for kva dei vurderer til å vere minste akseptable individvekt ved utsett av smolt i forhold til ulike nøter. Kva kunnskap som blir lagt til grunn og korleis tidlegare tilrådingar blir tolka, har vist seg å gje relativt store utslag for kva smoltvekt ein endar opp med å vurdere som forsvarleg, skriv dirrektoratet i meldinga.

– I tillegg til oppdatert informasjon på nettsidene våre er vi i ferd med å planlegge eit webinar om rømmingssikring seinare i haust. Vi har ikkje spikra dato og innhald endå, men hovudfokuset vil vere på risiko for rømming av smolt igjennom notmasker etter utsett i sjø, opplyser seniorrådgivar Magnus Torvik i Kyst- og havbruksavdelinga i Fiskeridirektoratet.

7. september, kl. 11:49 - Ann Eileen Ditlevsen Nygård

Stad Skipstunnel: Havforskningsinstituttet advarer

Den planlagte skipstunnelen vil knytte sammen to ulike biologiske områder, påpeker Havforskningsinstituttet (HI) i en pressemelding der instituttet advarer mot å la fjordvannet få flyte fritt imellom de to forskjellige fjordene.

Havforskerne anbefaler derfor at man gjennomfører tiltak for å redusere vannutveksling mellom fjordsystemene.

Oversiktsbilde over tunnellinngangen i Moldefjorden. Stad skipstunnel vil gi trygg seiligsled selv for store fartøy. Stad skipstunnel. Foto: Illustrasjon Kystverket/Snøhetta/Plomp

«Bakgrunnen er at det i stor grad er oseanografiske forhold, som strøm og temperatur, som gjør områder til gode gytefelt for fisk. Egg og larver følger med strømmen, og endrer man på strømforholdene, er det ikke sikkert at larvene havner i det beste oppvekstområdet», heter det i meldingen fra HI.

7. september, kl. 09.25 – Torhild Måkestad Martinussen

Winther inn i EU-utvalg

Tirsdag annonserte EU-kommisjonen at Jan-Gunnar Winther er valgt som ekspert til EUs utvalg på sunne hav, kystområder og vassdrag. Ansvaret kommer i tillegg til hans rolle som direktør for Senter for hav og Arktis ved UiT Norges arktiske universitet. Det opplyser UiT i en pressemelding.

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran sier i en uttalelse at han gleder seg over at Winter er utnevnt som en av 15 eksperter som bistår Europakommisjonen og landene i gjennomføringen av samfunnsoppdraget «Sunne Hav og Vann innen 2030».

– Dette er et trangt nåløye som gjenspeiler at norsk ekspertise blir verdsatt og den økende betydningen av nordområdene i norsk og europeisk politikk, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

7. september, kl. 08.00 – Torhild Måkestad Martinussen

Torskebestanden er på vei nedover

Havforskerne mener kvoten må reduseres med 20 prosent.

De norske og russiske forskernes bilaterale råd er nå klart. Det innebærer at uttaket av skrei kan få et tak på 566.784 tonn til neste år. Forskerne skulle gjerne sett et enda lavere tall.

Rådet på 566.784 tonn er 20 prosent lavere enn tilsvarende tall i foregående år.

– Vi ser ikke noe i horisonten som peker oppover, men vi mener at dette grepet vil være stabiliserende, slik at nedgangen flater ut, sier Bjarte Bogstad til Fiskeribladet.

Bogstad er bestandsansvarlig for nordøstarktisk torsk ved Havforskningsinstituttet og del av den norsk-russiske forskergruppen som gir de bilaterale rådene i år.

Det blir mindre torsk å fiske neste år. Foto: Illustrasjonsfoto Innomar

Forskerne anslår at gytebestanden av torsk nå er på rundt 800.000 tonn, det laveste siden 2008. I mellomtiden har torsken hatt noen gode år, med en historisk topp i gytebestanden i 2013 på 2,3 millioner tonn, viser instituttet til i en pressemelding.

Havforskerne mener det ikke bør fiskes mer enn 566.784 tonn i 2023. Det er 20 prosent mindre enn i 2022, og det laveste siden 2009. Også i fjor var reduksjonen på 20 prosent fra året før, men fiskerne fisket mer enn kvoten som var satt.

– Det er kanskje noe mer ned enn vi kunne håpet på, men samtidig forventet at kvotene ble trukket ned, sier Kåre Heggebø i en pressemelding på vegne av Norges Fiskarlag.

6. september, kl. 12.56 – Torhild Måkestad Martinussen og Ketil Svendsen

Lite miljøgifter i kosttilskudd

En ny undersøkelse av ti forskjellige marine oljer som selges som kosttilskudd, viser at ingen av oljene inneholdt miljøgifter over grenseverdiene som gjelder i Norge og EU.

Det melder Havforskningsinstituttet tirsdag.

Årlig analyserer instituttet innholdet i ulike marine oljer som selges som kosttilskudd, på oppdrag for Mattilsynet. I 2021 ble ti ulike oljer analysert. Syv fiskeoljer, to seloljer og én blandingsolje av fisk- og planteolje.

Ti ulike marine oljer brukt i kosttilskudd er undersøkt for miljøgifter. Foto: Illustrasjonsfoto NKD

Oljene ble undersøkt for innhold av dioksiner og dioksinlignende PCB, ikke-dioksinlignende PCB, polybromerte flammehemmere, og grunnstoffene arsen, kvikksølv, kadmium, bly og selen.

– Innholdet av organiske miljøgifter varierte mellom de ulike oljene som ble undersøkt, men ingen av oljene hadde nivåer over de øvre grenseverdiene som gjelder i Norge og EU for lovlig omsetning av marine oljer som brukes som kosttilskudd, sier forsker Bente Nilsen i en pressemelding.

Nivåene av tungmetallene kvikksølv, kadmium og bly var lave i alle oljene som ble undersøkt, og ingen av oljene hadde nivåer over grenseverdiene, ifølge Havforskningsinstituttet.

6. september, kl. 11.15 – Torhild Måkestad Martinussen

Ny markedssjef i Smir

Smir har ansatt Roy Schjølberg Brevik som markedssjef. Foto: Smir

Smir har ansatt Roy Schjølberg Brevik som markedssjef, skriver selskapet i en pressemelding. Brevik kommer fra en stilling som salg- og logistikkansvarlig i NTS ASA. I sammenheng med ansettelsen etablerer Smir kontor på Blåbasen i Trondheim.

– Vi er veldig fornøyde med å få Roy med på laget, han har de personlige egenskapene og den faglige bakgrunnen vi har lett etter. Han vil bli et viktig tilskudd til Smir-teamet og vil tilføre både oss og våre kunder stor nytteverdi., uttaler konsernsjef Øyvind Nymark i pressemeldingen.

– Jeg er stolt over å ha fått denne muligheten, og gleder meg til å ta fatt på oppgavene som venter i tiden framover. Smir er inne i en spennende vekstfase, og jeg ser fram imot å bidra med å tilrettelegge for dette ved å skape økt synliggjøring av selskapet og identifisere nye markedsmuligheter, uttaler Brevik i pressemeldingen.

02. september, kl. 14.52 – Joar Vatlestad

____________________________________________________________________

Over 300 påmeldte til Gath-konferansen i Ålesund

Tirsdag i neste uke arrangeres havbrukskonferansen Gath i Ålesund for første gang.

– Vi ser frem til å sette søkelyset på havbruksnæringen, teknologi og lederskap, bærekraft og trender innen havbruk, samt samfunnsutvikling og bygging av sterke regioner, uttaler styreleder i Gath, Per Helge Devold.

Konferansen strekker seg over tre dager og 300 deltakere har så langt meldt sin interesse.

– Vi skal diskutere utfordringer og muligheter som ligger i akvakulturnæringen. Vi lover en god miks av inspirasjon, interaksjon, provokasjon og fag som til sammen skal bidra til et kompetanseløft for næringen og regionen, uttaler styremedlem i Gath, Harald Tom Nesvik, i meldingen.

Harald Tom Nesvik (t.v) og Per Helge Devold fra styret i Gath. Foto: Gath

I tillegg til konferansen, får deltakerne mulighet til å besøke bedrifter innen havbruksnæringen i regionen. Det er lagt opp til fire ekskursjoner med båter og busser til Salmon Evolution sitt anlegg på Indre Harøy, Hofseth International sitt anlegg i Røbbervika, Egget på Vestnes og til Atlanterhavsparken.

I tillegg til 300 deltakere på konferansen ventes nærmere 300 studenter til et eget studentarrangement tirsdag ettermiddag.

Gath står for Global Acuaculture Tech Hub, og det er sentrale aktører i havbruksnæringen har gått sammen og etablert hub-en.

2. september, kl. 09.48 – Ann Eileen Ditlevsen Nygård

____________________________________________________________________

Sjømatfestival i Bergen

125 mataktører, cirka 80 produsenter og 35 restauranter er med i tidenes største matfestival i Bergen.

Sjømat står høyt på agendaen når Matarena AS arrangerer Bergen Matfestival i sjømatbyen 2. og 3. september.

– Sjømat er en viktig del av Bergen Matfestival, i sjømatbyen Bergen. Vi ønsker å bruke festivalen til å vise folk mulighetene med sjømat, sier leder for Matarena AS Alexandra Krage Angell til Fiskeribladet.

– Vi byr derfor på mange sjømatkurs for voksne og på Ung Matfest får barna være med å lage sin egen sjømat med blant annet «havets taco» og «torskelollipop». Matfestivalen er også arena for Godfisk.nos konkurranse «Sjømatfamilien» hvor tre vestlandsfamilier skal konkurrere om å lage den beste sjømatretten, sier hun.

2. september, kl. 09.15 – Ole Erik Klokeide

____________________________________________________________________

CMS Kluge skal føre søksmål mot staten om gruvedumping

I sommer ble det klart at Naturvernforbundet og Natur og Ungdom saksøker staten for å tillate dumping av opptil 250 millioner tonn gruveavfall i Førdefjorden. Etter en anbudsprosess, har forbundet hyret det anerkjente advokatfirmaet CMS Kluge til å føre søksmålet.

– CMS Kluge har tilbudt et svært kompetent team sammensatt av personer som besitter ekspertise innen offentlig forvaltning, industri og EØS-rett, blant annet. Vi har stor tro på at de kan hjelpe oss med å vinne saken, slik at vi hindrer sjødeponi i Førdefjorden og styrker naturens rettsvern, sier Gina Gylver, leder i Natur og Ungdom.

Advokat Amund Noss i CMS Kluge, påpeker at dette er en viktig naturvernsak som reiser en rekke spørsmål, som fortjener grundig behandling i domstolen.

– Vårt mål er å få fastslått at de offentlige tillatelsene må omgjøres. Vi stiller med et stort lag og ser frem til samarbeidet med miljøorganisasjonene, sier Noss. Han vil prosedere saken sammen Asle Bjelland og Ina Ytterstad Bjørnrå fra samme firma.

Arbeidet med stevningen er nå i gang. Saken kommer trolig opp for behandling i Oslo tingrett neste høst.

1. september, kl. 10.55 – Torhild Måkestad Martinussen

____________________________________________________________________

Stinket fisk

Statens vegvesen hadde i natt kontroll på Berkåk, med fokus på avrenning fra laksetransport, melder NRK Trøndelag.

– Det er så ille at det lukter fisk over hele kontrollplassen, og det ser ut som at måsen trekker innover i landet, skriver kontrollørene fra vegvesenet i en rapport, i følge statskanalen.

Bil som er stoppet på grunn av avrenning og blodvann på vei. Foto: Arkivfoto Statens vegvesen

Avrenning av blodvann fra laksetransporter er et stadig tilbakevendende problem, som Intrafish har omtalt ved flere anledninger.

1. september kl. 10.46 – Ann Eileen Ditlevsen Nygård

____________________________________________________________________

Innsidekjøp i Gigante

Kristin Ingebrigtsen, styremedlem i Gigante Salmon, har kjøpt 15.000 aksjer i Gigante Salmon til en gjennomsnittlig kurs på 6,84 kroner per aksje. Det fremgår av en melding onsdag.

Etter gjennomføring av transaksjonen, eier Ingebrigtsen 15.000 aksjer i Gigante Salmon, opplyses det.

31. august, kl. 13:27 – TDN Direkt

____________________________________________________________________

Nedgraderer kursmål på Grieg Seafood

Fearnley Securities nedjusterer sitt kursmål på Grieg Seafood til 150 kroner, fra tidligere 164 kroner. Kjøpsanbefalingen fastholdes.

Det fremgår av en oppdatering fra meglerhuset onsdag.

Meglerhuset viser blant annet til at selskapet i andrekvartalsrapporten nedjusterte guidingen for slaktevolumet i 2022, samt guidet om høyere kostnader i tredje kvartal 2022.

Det nylige kursfallet i aksjen mener Fearnley imidlertid utgjør en kjøpsmulighet, noe som støttes av sterke langsiktige utsikter for laksemarkedet, drevet av en stram tilbudsside.

31. august, kl. 10.15 – TDN Direkt

____________________________________________________________________

Ny vitskapskomite for mat og miljø oppnemnd

Helse- og omsorgsdepartementet har oppnemnd ny vitskapskomité for mat og miljø (VKM). Totalt 123 forskarar er oppnemnd for perioden 1. september 2022 – 31. august 2026. Det melder regjeringa i ei pressemelding mandag.

På oppdrag frå Mattilsynet og Miljødirektoratet utarbeider Vitskapskomiteen for mat og miljø (VKM) uavhengige vitskapelege risikovurderingar av forhold som har betyding for helsemessig trygg mat og fôr. Risikovurderingane nyttast til å gi råd, gi tillatingar, utvikle regelverk og gi innspel til departementa.

Komiteen er inndelt i 13 ulike faggrupper, og leiarane i dei ulike faggruppene dannar hovudkomiteen. Medlemmane er fagleg uavhengige og deltar i kraft av si ekspertise, opplyser regjeringa.

– Eg er takknemleg for at så mange kompetente forskarar set av tid for å arbeide i VKM. Dermed får styresmaktene uavhengige og solide faglege vurderingar som betyr mykje for å sikre helsemessig trygg mat og at omsynet til miljøet blir tatt vare på, seier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol i pressemeldinga.

29. august, kl. 13.01 – Torhild Måkestad Martinussen

____________________________________________________________________

Sterner ansetter ny finansdirektør

Marta Rojo er utnevnt til konsernets finansdirektør, som er en nyopprettet stilling. Hittil i år har selskapet økt bemanningen med nesten 30 prosent, skriver selskapet i en pressemelding.

Hun kommer til Sterner fra stillingen som finansdirektør og ansvarlig for investorrelasjoner i Salmones Camanchaca i Chile. Rojo har tidligere jobbet i Skretting, Nutreco og Mowi.

– Sterners teknologi er helt unik. Resultatene fra anleggene selskapet har levert taler for seg selv, og jeg ser virkelig frem til utfordringen med å bidra til veksten av selskapet både i Norge og internasjonalt etter den nylige investeringen på 350 millioner kroner av Erich Erber, uttaler Rojo i pressemeldingen.

Sterner er et norsk konsern som har spesialisert seg på teknologi for vannrensing og vannbehandling, og jobber med blant annet RAS-anlegg og brønnbåtteknologi. Samlet omsetning i konsernet i 2020 var 156 millioner kroner. Sterner-konsernet har i dag over 80 ansatte på Ski, i Bergen og på Leknes.

29. august, kl. 14.48 – Joar Vatlestad

____________________________________________________________________

Brann ved Iceland Seafood-fabrikk i Storbritannia

Det brøt ut en brann torsdag kveld i Iceland Seafood UK sitt store fabrikkkompleks i Grimsby.

Administrerende direktør Glen Mathews uttalte til Intrafish.com at en frityrkoker på en av belegningslinjene hadde skylden.

– For det første, og viktigst av alt, ble alle våre ansatte trygt evakuert fra bygningen uten rapporterte skader, sa han, og la til at Humberside Fire & Rescue deltok og raskt slukket flammene.

Mathews la til at selskapets kunder er blitt informert og at hendelsen ville ha «minimal innvirkning på tjenesten vår».

Hendelsen kommer på toppen av et allerede vanskelig periode for Iceland Seafood Internationals virksomhet i Storbritannia, som har tapt penger en stund.

Det ble nylig klart at det vil ta lengre tid, og koste mer enn tidligere beregnet, å stabilisere situasjonen, ifølge morselskapet Iceland Seafood International (ISI) sine uttalelser tidligere denne måneden. Omikron-utbrudd som påvirket drift og logistikk, samt prisøkning på flere innsatsfaktorer ble nevnt som årsaker.

26. august, kl. 14.26 – Joar Vatlestad

____________________________________________________________________

Skal i møte om de nye kravene til brønnbåter

– Selv om teksten står der, så kan det være ulike tolkninger av den, sier Linn Therese Skår Hosteland, næringspolitisk rådgiver i Kystrederiene, om de nye kravene til brønnbåter. Foto: Pressefoto

Onsdag kom det nye krav til brønnbåter og andre leverandører til havbruk, som skal hindre og begrense rømminger.

Linn Therese Hosteland, næringspolitisk rådgiver i Kystrederiene, sier Kystrederiene og Brønnbåteiernes Forening leverte inn sine høringssvar våren 2021, og at det har vært knyttet spenning til hva som ville bli utfallet.

– Selv om teksten står der, så kan det være ulike tolkninger av den, sier Hosteland til Intrafish.

Derfor er Kystrederiene og Fiskeridirektoratet blitt enige om å møtes for å snakke om de kravene, sier Hosteland. Ytterligere dokumentasjonskrav er noe Hosteland og Kystrederiene på generelt grunnlag ikke er kjempeglade for.

– Det er et stort dokumentasjonskrav om bord allerede, men kanskje kan vi bruke noe av det som allerede eksisterer. Det er noe vi skal se nærmere på. Vi er litt usikre på hva kravene innen dokumentasjon faktisk betyr, men skal ha et godt samarbeid med Fiskeridirektoratet slik at vi kan få god informasjon ut til næringen, og kanskje unngå dobbelt papirarbeid, sier Hosteland.

26. august, kl. 12.43 – Joar Vatlestad

____________________________________________________________________

Innsidehandel i Endúr

Administrerende direktør, Jeppe Raaholt i Endúr har fredag 26. august kjøpt 10.890 aksjer i Endúr gjennom sitt heleide selskap Råbjørn AS, til en kurs på 30,72 kroner per aksje.

Det fremgår av en melding fredag.

Etter transaksjonen eier Jeppe Raaholt og tilknyttede selskaper 130.000 aksjer og 51.471 opsjoner i Endúr.

Videre har finansdirektør Einar Olsen i Endúr kjøpt 1.600 aksjer i Endúr til en kurs på 30,00 kroner pr aksje. Etter transaksjonen eier Einar Olsen 15.658 aksjer og 32.006 opsjoner i Endúr.

25. august, kl. 11.35 – TDN Direkt

____________________________________________________________________

Ble ordførerkandidat

Tidligere fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen er formelt valgt som Høyres kandidat til ordførervervet i Bodø. Det melder NRK Nordland. Bodø Høyre opplyser også dette selb på facebooksiden sin.

Det var i juni i år at det ble kjent at den tidligere ministeren ønsket å stille som ordførerkandidat.

– Hvis man er opptatt av å gjøre verden bedre, kan man likeså godt bidra selv, uttalte Ingebrigtsen til Avisa Nordland da kandidaturet ble kjent.

Odd Emil Ingebrigtsen på Høyres valgvake i Bodø forrige valg. Foto: Arkivfoto Bent-Are Jensen

Ingebrigtsen har lang erfaring fra bystyret i Bodø fra før. Der satt han i 24 år – fram til 2011.

Odd Emil Ingebrigtsen var fiskeri- og sjømatminister i Erna Solbergs regjering fra 13. mars 2020 til regjeringen gikk av i oktober 2021. Før det var han statssekretær i Olje- og energidepartementet.

25. august, kl. 09.08 – Ann Eileen Ditlevsen Nygård

____________________________________________________________________

Fra Sjór til Aquabyte

Thomas Fekete Rønningen blir ny salgs- og markedsdirektør i Aquabyte, skriver selskapet i en pressemelding. Rønningen har en mastergrad fra Norges Handelshøyskole, og kommer fra tilsvarende stilling i Sjór, tidligere Ocean Quality.

Aquabyte hentet tidligere i år en av Mowi-sjefene, Andreas Mikalsen. Selskapet har vokst og tidoblet sin omsetning på to år frem til 2021, skriver Aquabyte i pressemeldingen. I fjor økte de ytterligere med nesten 50 prosent.

– Det handler om å være i konstant utvikling. Aquabyte har en unik posisjon fordi de kan tilby det ypperste av global teknologi lokalt. Dette kombinerer de med praktisk erfaring og langvarige strategiske allianser på merdkanten i Norge. Med markedserfaring fra konsumenter i det globale markedet, er det svært attraktivt å kunne være med på dette veksteventyret, uttaler Rønningen i pressemeldingen.

Aquabyte utvikler og leverer automatisk telling av lakselus og biomassemåler til oppdrettsnæringen.

24. august, kl. 13.56 – Joar Vatlestad

____________________________________________________________________

Nedjusterer kursmål på Bakkafrost

DNB Markets nedjusterer kursmål til 720 kroner pr aksje, fra tidligere 800 kroner, og gjentar en kjøpsanbefaling.

Det fremgår av en oppdatering fra meglerhuset onsdag.

Meglerhuset anser andrekvartalsrapporten som nøytral, men peker på at de operasjonelle utsiktene virker svake, hvor blant annet snuoperasjonen i Skottland tar lengre tid enn ventet.

24. august, kl. 12:28 – TDN Direkt

____________________________________________________________________

Lakseprisen gikk ned

Gjennomsnittlig eksportpris var 69,86 kroner pr kilo for fersk eller kjølt oppdrettslaks i uke 33, ned 5,4 prosent fra foregående uke. Det opplyser Statistisk sentralbyrå onsdag.

Norsk eksport av fersk eller kjølt oppdrettslaks var i perioden 22.368 tonn, opp 10,8 prosent fra foregående uke.

Fersk filet av oppdrettslaks til salgs hos dagligvarebutikken America's Food Basket i Brooklyn, New York juli 2022. Prisen er 12,99 dollar per pund, noe som tilsvarer 285 kroner kiloen med dagens dollarkurs. Foto: Illustrasjonsfoto Anders Furuset

Eksporten av frossen laks var 549 tonn, til en pris på 90,75 kroner pr kilo.

Prisen SSB rapporterer er etterslepende fra forrige uke. Prisen inkluderer alle vektklasser, kvaliteter og all omsatt fisk, også den som er blitt solgt på kontrakt. Den rapporterte prisen er prisen ved grensen, og inkluderer blant annet frakt- og terminalkostnader.

Prisen oppdrettere får betalt er vanligvis rundt 1,5 kroner lavere pr kilo enn SSB-prisen, ifølge Mowis «Salmon Farming Industry Handbook 2022».

24. august, kl. 12:24 – TDN Direkt

____________________________________________________________________

Innsidehandel i Andfjord

Andfjord Holding AS, et selskap eid 100 prosent av gründer og styre medlem i Andfjord Salmon AS, Roy Pettersen, har 23. august avhendet 664.000 aksjer i Andfjord Salmon AS til kurs 15,06 kroner per aksje.

Deponeringen er et resultat av en utøvelse av kjøper, OG Invest AS, under en allerede eksisterende opsjon ordning tilbake til februar 2019. OG Invest AS var en tidlig investor i Andfjord Salmon AS og har vært en viktig bidragsyter til selskapets utvikling.

24. august, kl. 12:39 – Børsmelding tirsdag kveld

____________________________________________________________________

Selstad har ansatt leder for bærekraft

Marharyta Kryva blir leder for bærekraft i Selstad og Knut Reed går over i rollen som Leder for fiskeri. Foto: Selstad

Marharyta Kryva blir leder for bærekraft i Selstad og Knut Reed går over i rollen som Leder for fiskeri, skriver selskapet i en pressemelding.

Kryva ble ansatt i januar og får ansvar for bærekraftsstrategi, -prosjekter og miljøtiltak i Selstad og tilknyttede selskaper. Kryva har over 10 års erfaring som forsker innen miljø og sikkerhet, og har en doktorgrad i økologi med fokus på miljøsikkerhet.

– Jeg er veldig fornøyd med at jeg landet på en karriere innen miljø og bærekraft. Dette fordi det bidrar positivt både for utviklingen av næringslivet vårt, men også i det store bildet når det gjelder miljøutfordringer på verdensbasis, uttaler Kryva i pressemeldingen.

Selstad leverer kompetanse og utstyr til havbasert næring.

Etter syv år som driftsleder for fiskeredskapsavdelingen i Måløy, trer nå Knut Reed inn i rollen som avdelingsleder for en samlet fiskeri-divisjon i Selstad.

Reed kjenner selskapet og driften av fiskeri-service godt, og ser nå frem til å ta tak i nye prosjekter og videre utvikling av divisjonen i rollen som leder for 80 ansatte.

– Her vil jeg sørge for best mulige forutsetninger for våre avdelinger langs kysten og i utlandet. Jeg vil være en pådriver for videreutvikling av fiskeredskapene som er tilpasset fiskernes behov, innovasjon er noe Selstad har drevet med lenge, og jeg gleder meg til å ta dette videre, uttaler Reed i pressemeldingen.

Reed tar over rollen etter Håkon Vederhus, som har ledet fiskeri-divisjonen i Selstad siden 1994. Vederhus vil fortsette sin karriere i Selstad-konsernet som Faglig Leder for fiskeredskap.

23. august, kl. 14.12 – Joar Vatlestad

____________________________________________________________________

Måsøval mistenker ILA på lokalitet

Måsøval AS har mistanke om fiskesykdommen ILA ved lokaliteten Slettvika i region Vest, skriver selskapet i en børsmelding fredag kveld.

Lokaliteten har 535.000 fisk med en snittvekt på 3,0 kilo. Måsøval skriver at selskapet avventer bekreftelse på analyser for verifisering av diagnosen.

– Konsekvensene av en eventuell sykdomspåvisning er derfor vanskelig å anslå nå, skriver selskapet, og legger til at det arbeider videre med å kartlegge mulig smitteomfang og vil komme nærmere tilbake til konsekvensene.

– Dersom ILA endelig påvises er Måsøval klare til å slakte ut
fisken på kort tid, skriver selskapet i børsmeldingen.

19. august, kl. 18.58 – Joar Vatlestad

____________________________________________________________________

Liten nedgang i laksebiomasse sammenliknet med juli 2021

Den stående laksebiomassen i Norge ved utgangen av juli 2022 var 813.365 tonn, fra 813.782 tonn samme måned året før. Det fremgår av tall fra Fiskeridirektorat torsdag.

Snittvekten for generasjonene 2022, 2021 og 2020 var henholdsvis 0,572, 2,751 og 4,733 kilo pr juli 2022. For samme måned året før var snittvektene henholdsvis 0,608, 2,832 og 5,347 kilo.

19. august, kl. 08.40 – Joar Vatlestad

____________________________________________________________________

Salmon Evolution melder om god vekst

Torsdag la landbasertoppdretteren Salmon Evolution frem sine tall for andre kvartal. I en børsmelding torsdag morgen viser oppdretteren til at første utsett har vekst som har overgått forventningene, og at gjennomsnittsvekten er rundt 20 prosent foran planen. Den var per 15. august 2,3 kilo, og selskapet er ifølge meldingen i rute for første kommersielle slakt i fjerde kvartal i år.

Selskapet skriver også at kvalitets- og smakstester på filetkvaliteten har gitt gode resultat. Salmon Evolution har per andre kvartal i år et negativt brutto driftsresultat på omtrent 25 millioner kroner.

Selskapet satte ut sin første smolt i slutten av mars 2022.

18. august, kl. 08.40 – Robert Nedrejord

____________________________________________________________________

Ny finansdirektør i Kingfish Company

Jean-Charles Valette er utnevnt som ny finansdirektør i Kingfish Company, skriver selskapet i en børsmelding. Valette kommer fra tilsvarende stilling i oppskaleringsselskapet Dott, og har tidligere jobbet i CEVA Logistics.

– Jeg kan ikke forestille meg en mer spennende tid å bli med i The Kingfish Company. Med dens sterk vekstbane, kvaliteten på folket og ledergruppen, og pågående utvidelser, er The Kingfish Company godt posisjonert for å øke sin markedsledelse. Gjennom en kombinasjon av fortsatt kostnadsdisiplin og fokus på ytterligere utvidelser, jeg ser frem til å bidra til suksessen til selskapet i neste fase av sine vekstplaner, uttaler Valette i børsmeldingen.

Ohad Maiman, administrerende direktør i Kingfish Company, er glad for å ønske Valette velkommen.

– Han har et vell av erfaring fra å jobbe med internasjonale team og har bodd i forskjellige land over hele verden. Hans brede bakgrunn vil gjøre ham i stand til å spille en nøkkelrolle i å drive vår finansielle strategi og forsterke vår sterke markedsposisjon i den landbaserte akvakultursektoren, uttaler Maiman i børsmeldingen.

Kingfish Company driver landbasert oppdrett av yellowtail kingfish. Årlig produksjon i Nederland er 1500 tonn, med pågåande utvidelse til 3500 tonn i andre halvdel av 2022. Selskapet skriver at tillatelse til selskapets planer om et anlegg med kapasitet på 8500 tonn i USA går fremover som planlagt.

17. august, kl. 13.08 – Joar Vatlestad

____________________________________________________________________

Nina Santi inn i Måsøval-styret

Nina Santi går inn i styret til Måsøval. Det går frem av en melding i foretaksregisteret.

Santi har vært administrerende direktør i Aquagen i seks år, og jobbet i selskapet i 15 år. I november 2021 meddelte Santi at hun går av som sjef i Aquagen, og i juni ble Santi presentert som seniorrådgiver i INAQ.

Santi tar over plassen til John Binde, som fratrådte styret i november 2021. Binde skulle begynne i investeringsbanken Astrup Fearnley Securities for å lede deres satsing innen akvakultur.

Denne stillingen er ikke forenlig med rollen som styremedlem i Måsøval AS, og er bakgrunnen for beslutningen, skrev Måsøval i en pressemelding.

Anders Måsøval går ut som varamedlem, mens Martin Lein Staveli kommer inn. Det nye Måsøval-styret består dermed av Lars Måsøval (styreleder), Ola Loe, Kari Skeidsvoll Moe, Arnfinn Aunsmo og Santi.

17. august, kl. 09.40 – Joar Vatlestad

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Tubilah overtar alle aksjene i Sogn Aqua

Eierne i Sogn Aqua AS og Tubilah AS er enige om at tiden er inne for å slå sammen selskapene og danne grunnlag for økt produksjon og vekst, skriver Tubilah i en pressemelding.

– Tubilah AS ønsker å benytte teknologien som er utviklet i de to selskapene for å videreutvikle sin virksomhet, øke volumer og fortsette fokus på produksjon av kveite av høy kvalitet på en god og bærekraftig måte, og ser flere synergier og potensial ved at de to selskapene slås sammen. På denne bakgrunn overtar Tubilah AS alle aksjene i Sogn Aqua AS med virkning fra tirsdag 16. august 2022, skriver selskapet i pressemeldingen.

Sogn Aqua AS har over tid utviklet sin produksjon av kveite i landbasert anlegg fra yngel til slakteklar kveite, og drifter sin produksjon på en god og bærekraftig måte fra lokasjoner i Sognefjorden, skriver Tubilah i pressemeldingen. Tubilah har basert sin oppdrettsvirksomhet på lukkede anlegg I sjø på Bømlo og opplever stabil produksjon og god vekst, går det frem av meldingen.

16. august, kl. 14.31 – Joar Vatlestad

____________________________________________________________________

Kaller inn til ekstraordinært møte på Stortinget om strømtiltak

Mandag svarte olje- og energiminister Terje Aasland på brev fra Stortingets presidentskap der han la frem en tidsplan for nye tiltak knyttet til kraftsituasjonen (les meldingen under).

Tirsdag hadde Stortingets presidentskap et digitalt møte for å diskutere saken. Der ble det bestemt at «stortingsferien» blir avbrutt og det kalles inn til ekstraordinært møte i Stortinget i september for å vedta raskere strømtiltak. Det skriver NRK og VG.

– Det er så mye usikkerhet både hos privatpersoner og spesielt hos næringslivet, at nå er vi nødt til å få gjort det vi kan for å skape den tryggheten de trenger for å gå videre, sier Svein Harberg i Stortingets presidentskap (H) til VG.

16. august, kl. 12.11 – Joar Vatlestad

____________________________________________________________________

Dette sier regjeringen om strømtiltak for næringslivet

Olje- og energiminister Terje Aasland har svart på brev fra Stortingets presidentskap til Statsministerens kontor 8. august, der Presidentskapet ber om å få seg forelagt en tidsplan for nye tiltak knyttet til kraftsituasjonen.

I svaret skriver Aasland: «I tett samarbeid med partene i arbeidslivet arbeider regjeringen med å finne egnede tiltak som kan avhjelpe utfordringer deler av næringslivet har i møte med høye strømpriser. Arbeidet er krevende fordi bedriftene er svært forskjellige og har ulike behov.»

Regjeringen mener tiltak «bør vurderes helhetlig og ses i sammenheng med utformingen av forslag til statsbudsjett for 2023, som regjeringen nå arbeider med».

Aasland skriver at regjeringen tar sikte på å fremme en sak for Stortinget om tiltak for næringslivet, senest i forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet for 2023. Fremleggelsen av statsbudsjettet skjer 6. oktober, i følgje regjeringen sine nettsider.

Flere selskap fortviler over høye strømkostnader, og mandag forrige uke møtte regjeringen partiene på Stortinget, samt LO og NHO (som Sjømat Norge er en del av) angående strømproblematikken.

– Om man skal gå inn for å gi støtte til bedrifter må man se på de bakenforliggende forholdene. Det er en mer komplisert sak enn man får inntrykk av i media, sier administrerende direktør i næringslivsorganisasjonen Sjømat Norge, Geir Ove Ystmark, til Intrafish.

15. august, kl. 15.26 – Joar Vatlestad

____________________________________________________________________

Lanserer nytt forum

Oppdatert klokken 14.17: Grunnet den pågående industristreiken, blir Biomarint Forum-lanseringen i Arendal avlyst. Ny dato for lanseringen kommer, opplyser Sjømat Norge.

Tirsdag under Arendalsuken skulle Biomarint Forum lanseres, men dette er nå utsatt. Ledelsen i organisasjonene og fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran deltar på arrangementet. Forumet skal jobbe for bærekraftig utvikling som gir økte verdier og flere arbeidsplasser med ordnede lønns- og arbeidsforhold i alle deler av den marine verdikjeden i Norge.

– Biomarint Forum omfatter all næringsaktivitet og næringsutvikling knyttet til de marine ressursene i havet. Sammen vil vi jobbe for å få gjennomslag, oppmerksomhet og forståelse for en aktiv biomarin politikk som en viktig del av den grønne omstillingen – gjennom økte verdier og flere arbeidsplasser med ordnede lønns- og arbeidsforhold i alle deler av den marine verdikjeden i Norge, uttaler Jørn Prangerød, daglig leder i Biomarint Forum, på Sjømat Norge sine nettsider.

Aktørene bak Biomarint Forum er LO, NHO, NNN, Fellesforbundet, Norsk Sjømannsforbund, Norsk Sjøoffisersforbund, Industri Energi, Sjømat Norge, Norsk Industri, Norges Fiskarlag og Fiskebåt.

15. august, kl. 10.38 – Joar Vatlestad

____________________________________________________________________

Lavere inntekter og høyere kostnader for Kverva Industrier

Kverva Industrier, som eies av Gustav Witzøe, hadde lavere inntekter og høyere kostnader i 2021 sammenliknet med 2020.

– Selskapets netto inntekt fra investeringer utgjorde 1,751 milliarder kroner for 2021. Dette er en reduksjon sammenliknet med en netto inntekt på 1,971 milliarder kroner i 2020, skriver styret i årsberetningen.

Styret skriver at 2021 ble et godt år for lakseoppdretterne med stigende priser sammenliknet med 2020. I årsberetningen skriver styret også at pandemien og krigen i Ukraina påvirker flere markeder, særlig råvarene som brukes i fôr.

– Selskapet har en sterk finansiell stilling og ser interessante muligheter i 2022 og fremover. Selskapet vil etter styrets oppfatning være godt rustet for både de potensielle utfordringer og muligheter man står overfor, skriver styret.

Kverva Industrier er et investeringsselskap som fokuserer på å investere i sjømatsektoren. Selskapet har forretningsadresse på Kverva i Frøya kommune og er et datterselskap i Kverva AS, som igjen er et datterselskap i Kvarv AS. Selskapet har ingen ansatte.

Selskapets investeringsportefølje består, ved utgangen av 2021, blant annet av Salmar (50,9 prosent), Kvefi (73,4 prosent), Nutrimar Holding (100 prosent), Insula (96,4 prosent) og Bewi (9,8 prosent).

Kverva Industrier 2021 2020 Endring
Omsetning 1 791 513 000,0 1 958 137 000,0 -8,5 %
Driftsresultat 1 593 521 000,0 1 852 825 000,0 -14,0 %
Resultat før skatt 1 589 718 000,0 1 852 588 000,0 -14,2 %
Årsresultat 1 597 330 000,0 1 843 471 000,0 -13,4 %
Driftsmargin 88,9 % 94,6 %

15. august, kl. 09.35 – Joar Vatlestad

____________________________________________________________________

Eide Fjordbruk økte omsetningen

Eide Fjordbruk økte inntektene og senket utgiftene i 2021 sammenliknet med 2020. Det kommer frem av selskapets årsregnskap.

Selskapet hadde en omsetning på 837 millioner kroner i 2021, som er opp fra 812 millioner kroner året før. Årsresultatet endte på 94 millioner kroner, som er opp fra 76 millioner kroner i 2020.

– Hovedårsaken til økningen i resultat og omsetning skyldes økt slaktevolum, og styret og ledelsen er svært godt fornøyde med årets resultat, skriver styret i årsberetningen.

Les mer her.

12. august, kl. 08.30 – Joar Vatlestad

____________________________________________________________________

Rekordhøy inntekt og høye kostnader for Akva Group

Fredag legger teknologiselskapet Akva Group frem sine halvårstall, samt tall for andre kvartal i år. Selskapet har tidligere i august et svakt kvartal som følge av økte kostnader og tap på kontrakter.

Selskapet hadde en omsetning på 907 millioner kroner i andre kvartal, som er en ni prosent oppgang fra samme periode året før. Ebitda endte på 3 millioner kroner i andre kvartal. I samme periode i fjor var tallet 79 millioner kroner. Driftsresultatet endte på -41 millioner kroner, ned fra 32 millioner samme periode i fjor.

Akva Group skriver i sin rapport at selskapet har hatt noe utfordringer med fortjenestemarginen siden fjerde kvartal i fjor som følge av inflasjon og restriksjoner i den globale forsyningskjeden. Selskapet legger til at krigen mellom Russland og Ukraina, som startet i 2022, har økt dette presset.

– Eksempler på dette inkluderer høyere fraktrater, høye energipriser og økt prisnivå på råvarematerialer and nøkkelkomponenter generelt, skriver selskapet.

12. august, kl. 08.30 – Robert Nedrejord

____________________________________________________________________

Fjerner lakseparasitt med klor i elver

I en pressemelding torsdag skriver Veterinærinstituttet at Driva og Litldalselva er de to første elvene der lakseparasitten Gyrodactylus salaris fjernes med klor, en behandling der fisken ikke dør. For å forberede behandlingen av elvene ble det for seks år siden bygget en fiskesperre i elva Driva, noe som har redusert villaksens vandring opp i vassdraget fra ti til to mil.

Behandlingen av vassdragene foregår i 14 dager fra 10. august.

– Vi ser frem til å ta fatt på den første klorbehandlingen av et helt vassdrag sammen med NINA og Veterinærinstituttet. Summen av vår erfaring og kompetanse gjør at vi har god tro på at vi skal lykkes med å fjerne parasittene uten å skade laksen i elva, uttaler Anders Gjørwad Hagen, forskningsleder i NIVA.

11. august, kl. 15.00 – Robert Nedrejord

____________________________________________________________________

Vil starte torskeoppdrett i Finnmark

Kime Akva AS, som har hovedkontor i på Finnsnes i Senja, ønsker å etablere lokaliteter for torskeoppdrett ved Hallarnes og Indre Skjæran, skriver Ifinnmark.no.

Lokalitetsutvikler og samfunnskontakt, Stefan Paulsen, opplyser til Ifinnmark at selskapet i dag har en lokalitet i Ibestad kommune, men at de er avhengig av flere lokaliteter om de skal produsere det volumet som kreves.

– Vi har søkt fra russergrensen i nord til Nordland, men det er i Alta de har rullert kystsoneplanen. Så vi kan ikke vente i 4–5 år på nye planer andre steder, sier Paulsen til avisen.

11. august, kl. 14.14 – Joar Vatlestad

____________________________________________________________________

Telavåg Fiskeoppdrett fornøyd med fjoråret

Telavåg Fiskeoppdrett holder til i Øygarden kommune, og har to laksekonsesjoner som ligger i nærheten av hverandre. Selskapet omtaler fjoråret som tilfredsstillende i sin årsrapport.

– Dette skyldes i hovedsak tidspunkt for slakting og salg. Det har vært god aktivitet og tilfredsstillende priser på selskapets produkter i 2021.

Driftsinntektene endte på 177 millioner kroner og årsresultatet viste et overskudd på 38 millioner kroner etter skatt. Selskapet hadde i 2021 elleve ansatte.

Telavåg Fiskeoppdrett 2021 2020 Endring
Omsetning 177 389 329,0 145 738 971,0 21,7 %
Driftsresultat 44 089 698,0 2 410 971,0 1728,7 %
Resultat før skatt 44 238 733,0 2 639 968,0 1575,7 %
Årsresultat 38 679 169,0 2 007 255,0 1827,0 %
Driftsmargin 24,9 % 1,7 %

11. august, kl. 13.05 – Robert Nedrejord

____________________________________________________________________

Trøblete årgang ga lavere kilomarginer

Ifølge årsrapporten til Marø Havbruk økte omsetningen til selskapet med 27,5 prosent fra 2020 til 2021. I fjor tjente selskapet nær 118,8 millioner kroner. Årsresultatet ble på nær 26,6 millioner kroner, en økning på 21,9 prosent fra året før.

Selskapet driver med lakseoppdrett i Kinn kommune. Selskapet har samdrift med E. Karstensen Fiskeoppdrett. Selskapet slaktet i fjor 2.783 tonn fisk, noe som utgjør en økning på 26 prosent fra 2020.

– Som følge av betydelige biologiske problemer og høye kostnader på 2019-årgangen, som ble slaktet i 2021, oppnådde en midlertidig lavere marginer per kilo enn foregående år, skriver selskapet i sitt årsregnskap.

Marø Havbruk 2021 2020 Endring
Omsetning 118 772 335,0 93 132 236,0 27,5 %
Driftsresultat 19 948 959,0 19 654 603,0 1,5 %
Resultat før skatt 30 872 748,0 25 899 769,0 19,2 %
Årsresultat 26 573 246,0 21 790 552,0 21,9 %
Driftsmargin 16,8 % 21,1 %

11. august, kl. 13.05 – Robert Nedrejord

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Antall ILA-tilfeller foreløpig tilbake til normalnivå

Veterinærinstituttet hadde ved utgangen av juli stadfestet sju tilfeller av Infeksiøs lakseanemi (ILA) i 2022. I tillegg var tre lokaliteter under mistanke. I samme periode i fjor var det 19 stadfestede tilfeller, og en mistanke. Les mer her.

11. august, kl. 13.05 – Joar Vatlestad

____________________________________________________________________

Firda venter høyere aktivitet i år enn i fjor

Ola Braanaas' oppdrettskonsern mistet et «betydelig marked» som følge av Russlands invasjon av Ukraina. Det opplyser Firda Seafood Group i sitt årsresultat for 2021. Årsresultatet er opp 60 millioner kroner fra 2020, og landet på 230 millioner kroner i 2021.

– Økningen kommer hovedsakelig som følge av bedre priser på ørret i 2021, skriver selskapet i sin årsrapport.

Ifølge Firda Seafood har kostnadssiden vært relativt stabil, men 2021 ble preget av store utbyggingsprosjekter, som har medført ekstrakostnader. Ifølge konsernet er dette engangskostnader som belaster 2021.

– 2022 blir et år med nye utfordringer, fraktratene er fortsatt høye i kjølvannet etter covid-19. I tillegg har et betydelig marked for konsernet falt bort i forbindelse med Russlands invasjon av Ukraina. Tross disse utfordringene venter styret en noe høyere aktivitet i 2022 enn i 2021, skriver selskapet i sin årsrapport.

Ifølge rapporten har Firda jobbet aktivt med å plassere volumene som er påvirket av krigen i Ukraina i nye markedet.

– Andre kvartal har vist at nye og eksisterende kunder har tatt unna volumene som er blitt lagt ut for salg til gode priser.

Ørretkonsernet har hovedkontor på Byrknesøy og hovedvirksomheten ligger i Gulen kommune. Konsernet har også anlegg og virksomhet i Bremanger, Flora, Askvoll, Hyllestad, Vik i Sogn og i Bergen.

Firda Seafood Group 2021 2022 Endring
Omsetning 1 627 244 891,0 1 497 425 036,0 8,7 %
Driftsresultat 297 345 865,0 230 640 542,0 28,9 %
Resultat før skatt 294 916 781,0 218 699 686,0 34,9 %
Årsresultat 230 000 848,0 170 882 593,0 34,6 %
Driftsmargin 18,3 % 15,4 % 18,6 %

11. august, kl. 13.05 – Robert Nedrejord