Det er på samme nivå som i juli i fjor, melder Norges sjømatråd.

Hittil i år har Norge eksportert sjømat til en verdi av 60,8 milliarder kroner. Eksportverdien har økt med 3 prosent, eller 1,9 milliarder kroner fra samme periode i fjor.

Dette er hovedpunktene for juli:

  • Det er en svekket norsk krone som har bidratt til en økning totalt sett. Arter som sei og sild har de holdt seg noe bedre i pris sammenlignet med dyrere arter som laks og torsk der prisene er noe lavere priser målt i euro og dollar.
  • Etterspørselen etter laks er svakere, spesielt i enkelte asiatiske markeder.
  • Det har vært en god julimåned for eksporten av fryst hvitfisk, sammenlignet med samme periode i fjor. Det er fortsatt utfordringer i enkelte av de konvensjonelle markedene.

Færre fraktmuligheter

- Valutasituasjonen er fortsatt fordelaktig for sjømateksporten, selv om den norske kronen har styrket seg den siste tiden. Samtidig er situasjonen i Asia fortsatt ikke normalisert etter at det i juni ble fattet mistanke om smittefunn på et matmarked i Kina, sier direktør for markedsinnsikt og markedsadgang i Norges sjømatråd, Tom-Jørgen Gangsø i meldingen.

- Samtidig er den generelle turismen lavere enn i fjor, med færre fraktmuligheter og noen restriksjoner i enkeltmarkeder. Det europeiske markedet importerer totalt sett større volumer, men til en lavere pris, fortsetter han.

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) kommenterer tallene slik.

- Eksporttallene så langt viser at sjømatnæringen som helhet fortsetter å klare seg godt gjennom koronasituasjonen. Valutaeffekten må nok likevel tilskrives en god del av den positive verdiutviklingen. Dette er uansett svært gledelig, og jeg håper og tror at den positive utviklingen fortsetter utover høsten, sier han.

Lakseeksport for 5,6 milliarder

Norge eksporterte 94.800 tonn laks for 5,6 milliarder kroner i juli. Det er en volumøkning på 6 prosent og en verdireduksjon på 2 prosent eller 132 millioner kroner fra juli i fjor.

Hittil i år har Norge eksportert 595 000 tonn laks for 40,6 milliarder kroner. Volumet og verdi er på samme nivå som i fjor. Gjennomsnittsprisen for hel, fersk laks i juli måned var 54,43 kroner per kilo mot 59,60 kroner i juli i fjor.

- Svekket etterspørsel etter norsk laks, spesielt i Asia, som følge av covid-19, er årsaken til verdinedgangen for laks i juli måned. Markeder som har kjøpt betydelig mindre volumer er Kina, Hong Kong og Sverige. Tilførselen av laks til Polen, Frankrike og Tyskland, derimot, økte sterkt, sier Paul T. Aandahl, sjømatanalytiker i Norges sjømatråd i meldingen.

Stor volumøkning for ørreteksporten

Norge eksporterte 7.200 tonn ørret for 345 millioner kroner i juli. Det er en volumøkning på 43 prosent og en verdivekst på 15 prosent eller 45 millioner fra juli i fjor.

Hittil i år har Norge eksportert 38 700 tonn ørret for 2,2 milliarder kroner. Det er en volumvekst på 31 prosent og en verdiøkning på 11 prosent eller 209 millioner kroner fra samme periode i fjor.

Ukraina, USA og Finland var de største marked for ørret i juli.

- Svært gledelig

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) omtaler er positiv til eksporttallene.

- Eksporttallene så langt viser at sjømatnæringen som helhet fortsetter å klare seg godt gjennom koronasituasjonen. Valutaeffekten må nok likevel tilskrives en god del av den positive verdiutviklingen. Dette er uansett svært gledelig, og jeg håper og tror at den positive utviklingen fortsetter utover høsten, sier han i en melding sendt til Fiskeribladet.