Ifølge Nofima ville eksportverdien i årets fire første måneder falt med fire prosent, men grunnet kronesvekkelsen økte den i stedet med seks prosent - til 36, 7 milliarder kroner.

Av dette bidro svakere krone med 3,5 milliarder, melder forskningsinstituttet i en pressemelding tirsdag.

Dreide om produksjonen

Omfattende smittevernstiltak ga utfordringen for sjømatnæringen - transporten ble dyrere, tilgang på flyfrakt og fallende priser i markedene var noen av problemene næringen møtte på.

Fiskeribladet har tidligere skrevet at industrien dreide om fra ferske til fryste butikklare produkter og fiskebedrifter saltet og hang mer fisk. Det som et resultat av at mange brått sluttet å spise på restaurant og i stedet spiste mer av middagene hjemme.

Redusert kjøpekraft

Nofima-forsker Thomas Nyrud påpeker at den kraftige kronesvekkelsen har dempet noen av de negative konsekvensene sjømateksportørene har opplevd i forbindelse med korona-restriksjonene.

Likevel er ikke helhetsbildet bare positivt for eksportørene.

- Tallene for april og mai viser at eksportinntektene er fallende også med dagens kronekurs og med utsikter for redusert kjøpekraft fremover i mange viktige markeder, er det fare for en fortsatt nedgang, sier Nyrud i en uttalelse.

Gjennom et fire år langt forskningsprosjekt finansiert av FHF, har Nyrud hatt som mål å beregne valutaeffekten på norsk sjømateksport.

Fall for fersk torsk

For fersk torsk falt eksporten mye i mars og april. Sammenlignet med 2019 økte prisen 10 prosent i mars og to prosent i april. Dersom man tar bort effekten av kronesvekkelsen, falt prisene henholdsvis seks og 13 prosent, ifølge Nofima.

Instituttet drar frem fryst makrell, sildefilet, samt klippfisk av torsk og sei og fryst laksefilet, som produkter som ville klart seg bra selv uten en svekkelse av kronen.

God volumvekst på godt betalte produkter som fryst makrell og sildefilet gav en økning i eksportverdien for pelagiske produkter på 34 prosent. Justert for kronekursen var veksten fortsatt gode 21 prosent.

Nedgangen kunne vært større

I mars var prisen for norsk laks åtte prosent lavere enn året før. I april var prisen 16 prosent lavere. Dersom kronen ikke hadde svekket seg, ville nedgangen vært på henholdsvis 21 og 29 prosent. Eksportverdien av fersk laks var tilnærmet den samme i samme periode i 2020 og 2019. Justert for valutaeffekten var nedgangen i eksportverdi åtte prosent i årets fire første måneder, viser Nofimas beregninger.

Her kan du lese rapporten: