– Produksjonskostnadene i landbasert er tradisjonelt høyere enn i mærbasert