En rekke bevilgninger over statsbudsjettet har som mål å bidra