Med Storbritannia på vei ut av EU, pågår det for tiden forhandlinger mellom norske og britiske myndigheter om en ny handelsavtale mellom de to landene. Sjømatnæringen mener at norske myndigheter tar altfor mye hensyns til norske bønder i forhandlingene.

– Nå har vi en unik mulighet til å forhandle frem en helt ny avtale med det som er vårt femte største sjømatmarked. Fra britisk side er det tydelig at det er kobling mellom norsk tollvern av landbruksartikler og britisk toll på våre sjømatprodukter, sier Kristin Alnes i Sjømat Norge.