Det mener konsernsjef Kjerstin Braathen i Norges største finanskonsern, DNB. Braathen