En indiksjon kommer i statistikken fra Statistisk sentralbyrå på onsdag. Den viser uke 12, mens statistikkene for ukene 10 og 11 har