Oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettsfisk (OURO), skal nå sette i gang tiltak for å redusere rømt laks i 51 elver.

- Innslaget av rømt oppdrettsfisk viser en nedadgående trend i de aller fleste elver, og vi fortsetter den gode innsatsen i flere av de samme elvene som i fjor, sier styreleder Roar Paulsen i OURO, i en pressemelding.

Tabellen viser innslaget av rømt fisk i elvene før og etter uttak av rømt fisk i perioden 2016-2018. Foto: GRAFIKK OURO

OUROS mandat er å bidra til å redusere risikoen for genetisk påvirkning fra akvakultur på ville bestander av laksefisk.

- Vi har en nullvisjon for rømming, statistikken er skjør, men den klare trenden over mange år er at rømmingstallene går ned. Vi ser at innslaget av rømt fisk i elvene også går ned, og vi er opptatt av å bidra til å få tallene ytterligere ned, sier Paulsen.

Styret i OURO velger elver ut fra resultatene i Det nasjonale overvåkningsprogrammet for rømt fisk. Det er også innhentet informasjon fra andre relevante kilder, vises det til i meldingen.

En oversikt over hvilke elver det iverksettes tiltak for å redusere innslag av rømt oppdrettsfisk, finner du her.