Under eit møte i Bergen Næringsråd tysdag fortalde fiskeri- og sjømatminister Harald Tom Nesvik at departementet har bestilt eit arbeid frå Havforskingsinstituttet (HI) og Veterinærinstituttet